Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnerozporządzenie
Wyszukiwana fraza:

rozporządzenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 136 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Staż pracy do nagrody jubileuszowej można liczyć tylko u jednego pracodawcy

pracy. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia m. in. warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania. Przedmiotowe rozporządzenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 listopada 2012

Znaki ostrzegawcze na szklanych drzwiach są wymagane

warunki jakim powinny odpowiadać budynki, reguluje Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 roku Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 295 Rozporzadzenia, skrzydła drzwiowe

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2008

Podział nieruchomości wymaga decyzji administracjnej

, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział. Szczegółowo kwestie te określa Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Naszym zdaniem nie można dokonać podziału

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 marca 2009

Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej

na mnie przed śmiercią mamy? Jeśli tak, to jakie wnioski i gdzie muszę złożyć?

Zasadniczo jedyna możliwość to ubezwłasnowolnienie Pana matki, a następnie uzyskanie zgody sądu na rozporządzenie nieruchomością. Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Zlecenie sprawy adokatowi negocjowania restrukturyzacji zadłużenia

wierzycielami (bankami). Wysokość wynagrodzenia adwokata ustalana jest w umowie z klientem i zależy od ustaleń klienta z adwokatem. Pewną podpowiedzią w zakresie wysokości wynagrodzenia, jakiego może żądać adwokat jest Rozporządzenie z dnia 28 września 2002 roku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2010

Środek odwoławczy od orzeczenia dyscyplinarnego izby adwokackiej

Adwokackiej, w drodze rozporządzenia, wydaje szczegółowe przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym. Tym samym utraciło moc Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1998 roku, w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów i

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2007

Pojęcie prawne piwnicy

budowlanego, a dokładnie do przepisów wykonawczych w postaci Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie stwierdza, że przepisy

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 września 2008

Pracodawca może wprowadzić ograniczenia związane z wypłacaniem diety zagranicznej

podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju . Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 lipca 2011

Wcześniejsza emerytura za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia

1948 r. przejście na emeryturę po osiągnięciu 55 roku życia jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy emerytalnej (tj. dnia 1 stycznia 1999 r.) osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach wymaganym w przepisach dotychczasowych (rozporządzenie o

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Sprzeciw sąsiada przy rozbudowie sąsiedniej nieruchomosci

mojego stanowczego sprzeciwu?

Sprawy dot. budowy budynków określa rozporządzenie ministra infrastruktury (Dz.U. Nr 75 z 2002 poz 690 ze zm.) o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994r

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 września 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 14 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.