Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnerozporządzenie
Wyszukiwana fraza:

rozporządzenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 136 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustalenie wynagrodzenia urlopowego

jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy. Szczegółowe przepisy w zakresie ustalania wynagrodzenia za czas urlopu reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 października 2010

Wykup nieruchomości w przypadku wybudowania budynku na cudzym gruncie

związane z zasadami i metodami wyceny nieruchomości określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Wycena taka powinna być sporządzona zgodnie z tymi przepisami

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010

Jak zarejestrować pojazd bez nr VIN?

; zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona. Przepisem wykonawczym do przepisów ustawowych jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011

Za zadłużenie lokalu mieszkalnego odpowiedzialność solidarną ponoszą wszystkie pełnoletnie osoby w nim zamieszkujące

mieszkalnych i opłat pośrednich, sposób obliczania zaliczek na opłaty pośrednie oraz wzory kalkulacji stawki opłat za używanie 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie opłat za używanie lokali

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lipca 2011

Sąsiad nieruchomości może być stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę

hałasem i drganiami jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) oraz polska norma PN 87/B-02151/02. Zgodnie z § 323 ust 1 Rozporządzenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2012

Ochrona właścicieli nieruchomości sąsiednich przed wykorzystywaniem nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Podstawą prawną określającą ochronę przed hałasem i drganiami jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2012

Rejestracja podmiotu leczniczego

określonych w ustawie warunków, a mianowicie: posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające określonym wymaganiom (szczegółowo wymagania te określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 sierpnia 2012

Odpowiedzialność odszkodowawcza za kolizję z dzikim zwierzęciem

ustawiania regulują rozporządzenia wykonawcze. W tym wypadku będzie to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 roku, które w § 3 określa, że znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 października 2012

Deweloper odpowiada za wykonanie budynku zgodnie z odpowiednimi przepisami i projektem budowlanym

prawna: § 26 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku, Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2013

Jak się ochronić przed hałasem przejeżdżających pociągów

pomieszczeniach zamkniętych dokonuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Badania hałasu w środowisku prowadzi także według kompetencji, starosta i wojewoda. Również ochronę przed hałasem i drganiami zapewnia Rozporządzenie Ministra

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2014
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.