Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnerozporządzenie
Wyszukiwana fraza:

rozporządzenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 136 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Chwila powstania obowiazku podatkowego w przypadku podatku od spadków i darowizn

złożenia w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych wg ustalonego wzoru (formularz SD-3), o którym mówi rozporządzenie Ministra

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 grudnia 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Rozszerzenie wspólności ustawowej małżeńskiej na przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę

przed powstaniem wspólności ustawowej (lub w jej czasie, ale przed rozszerzeniem wspólności), budzi pewne kontrowersje w praktyce. Naszym jednak zdaniem, jeżeli umowa rozszerzająca wspólność ustawową ma na celu rozporządzenie przedmiotami majątkowymi

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

Współwłasność środków zgromadzonych na rachunku bankowym

prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 06.01.1978 roku sygn. akt V KR 197/77, przywłaszczeniem w rozumieniu k.k. jest bezprawne, z wyłączeniem osoby uprawnionej, rozporządzenie znajdującym się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 marca 2011

Małżonek nie ma prawa dowolnego dysponowania skłądnikami majątku wspólnego małżonków

rozporządzenie majątkiem wspólnym małżonków. W szczególności dokonanie przelewów środków pieniężnych na rachunki w innych bankach, do których współmałżonek nie ma dostępu, stanowi przekroczenie dopuszczalnego uprawnienia związanego z majątkiem wspólnym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 czerwca 2011

Sprzedaż przez dlużnika rzeczy po jej zajęciu nie wpływa na zajęcie, a dłużnik może ponieść odpowiedzialność karną za ten czyn

faktycznym, przede wszystkim należy zaznaczyć, że dokonane przez organ egzekucyjny zajęcie jest skuteczne z prawnego punktu widzenia. Zgodnie bowiem z treścią art. 848 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 grudnia 2011

Postępowanie dyscyplinarne wobec żołnierza

dyscyplinarnego z dnia 8 lutego 2010 roku (dalej Rozporządzenie). Przepisy przewidują prowadzenie postępowania dyscyplinarnego w trybie zwykłym oraz w trybie uproszczony. W postępowaniu dyscyplinarnym w trybie uproszczonym stosuje się przepisy o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 25 czerwca 2012

Obowiązek odszkodowawczy w przypadku kolizji pojazdu z dzikim zwierzęciem

drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje, zaś ich znaczenie i zakres obowiązywania oraz szczegółowy sposób ustawiania regulują rozporządzenia wykonawcze. W tym wypadku będzie to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2012

Nieprawidłowości w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji

aktu notarialnego. Szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków określają przepisy Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 sierpnia 2012

Najem lokalu wchodzącego w skład wspólnej nieruchomości wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli

przypadku rozporządzania wspólną nieruchomością przez jednego ze współwłaścicieli oraz konieczności uzyskania odpowiedniej zgody na dokonanie czynności prawnych od pozostałych współwłaścicieli wiele zależy od tego czy, rozporządzenie rzeczą ma charakter

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2012

Urlop bezpłatny udzielony pracownikowi na dokształcanie może być wliczony do okresu zatrudniania, od którego zależą uprawnienia pracownicze

. Rozporządzenie uchyliło wcześniej obowiązującą wówczas uchwałę nr 263 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1982 roku w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom (M.P. z 1983 r. Nr 1, poz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.