Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnerozporządzenie
Wyszukiwana fraza:

rozporządzenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 136 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

majątku, w przypadku grożącego Panu postępowania windykacyjnego lub egzekucyjnego, to rozporządzenie Pańskim majątkiem może mieć skutki cywilnoprawne a także skutki karne. Na drodze cywilnoprawnej, takie zbycie może powodować po stronie wierzyciela (który

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008

Przeniesienie własności mieszkania a ewentualne koszty i podatki

uiszczenie opłaty notarialnej. Co do zasady opłata notarialna jest umowna, tzn. uzgodniona przez stronę z notariuszem. Jednakże Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, określa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 listopada 2008

Roszczenie o zachowek i dział spadku

spadkobierców (rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku). Jednakże w braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2009

Odpowiedzialność pełnomocnika w przypadku zawierania umowy kredytu

ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ograniczenie to wynika z treści art. 230 k.s.h. w myśl, którego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2009

Prawo do zachowku w przypadku dalszego rozporządzenia nieruchomością

rozporządzenie darowizną dokonane przez Pani siostrę nie ma znaczenia dla samego roszczenia o zachowek. Natomiast winna Pani pamiętać, że roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 grudnia 2009

Oszustwo

budząca wątpliwości na gruncie opisanego stanu prawnego, to niekorzystne rozporządzenie mieniem przez pokrzywdzonego. Mieniem, w stosunku do którego dopuszczono się przestępstwa oszustwa jest tylko i wyłącznie to mienie, którym w rzeczywistości

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 grudnia 2009

Wyłączna jest jurysdykcja krajowa w sprawie o rozwód, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi

sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków, rozporządzenie stosuje się do postępowań cywilnych dotyczących rozwodu, separacji lub

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Ochrona przed hałasem - jak się bronić przed uciążliwym sąsiedztwem?

. Pomiarów w pomieszczeniach zamkniętych dokonuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Podstawą prawną określającą ochronę przed hałasem i drganiami jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Słowa kluczowe: budynek, hałas, ochrona, sąsiad
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2010

Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta

dyrektor archiwum może jakoś odpowiedzieć za takie niedopatrzenie?

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, w dniu 21 grudnia 2006 roku wydane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 czerwca 2010

Obowiązek pracownika do zwrotu kosztów szkoleń poniesionych przez pracodawcę

płatne szkolenia, które nie są wymagane do posiadania przez nich kwalifikacji do wykonywania pracy. Wspomniane rozporządzenie reguluje dwa sposoby odbywania dokształcania przez osobę dorosłą pozostającą w stosunku pracy - na podstawie skierowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 8  |  9  |  10  |  11  |  12 … 14 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.