Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneroszczenie odszkodowawcze
Wyszukiwana fraza:

roszczenie odszkodowawcze

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 17 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kto ma zapłacić za wymianę płytek w razie działań dokonywanych przez spółdzielnie?

tej decyzji zmienić. W przypadku, gdy płytki zostały położone bez Pani zgody można wystąpić do spółdzielni z wnioskiem o roszczenie odszkodowawcze, jakie powstało ze względu na szkodę materialną, jaką Pani poniesie, ponieważ będzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2013

Roszczenie odszkodowawcze w związku z wydaniem decyzji administracyjnej

powszechnym. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych, ustalone jest zgodnie z treścią art. 442. § 1 kc - Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2006

Roszczenie wobec gminy za opóźnienie w zbyciu nieruchomości

przypadku Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego ponoszą jednakże odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Ogólne zasady odszkodowawcze określają przepisy kodeksu cywilnego. Dyspozycja art. 415 k.c. (kodeksu cywilnego) tworzy regułę

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Roszczenia pracodawcy wobec pracownika wynikające ze stosunku pracy przedawniają się już po roku

określonych w przepisach Kodeksu pracy. W przypadku upływu okresu przedawnienia pracownik, w stosunku do którego pracodawcy przysługiwałoby roszczenie może powołać się na zarzut jego przedawnienia. Okresy przedawniania uzależnione są od rodzaju przysługującego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 października 2012

W razie niedostarczenia lokalu socjalnego dla eksmitowanego właściciel mieszkania może żądać odszkodowania

socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 k.c. (kodeksu cywilnego). Natomiast na podstawie art. 18 ustawy, osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 kwietnia 2009

Zawezwanie do próby ugodowej powinno być pierwszą czynnością w sprawie

roszczenie z tytułu doznanej krzywdy (art. 445 k.c.). Roszczenie odszkodowawcze (majątkowe), o którym mowa w art. 444 § 1 k.c. dochodzone może być w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia i obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2011

Eksmisja byłego małżonka po rozwodzie z mieszkania

dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy. Lokal socjalny może być zapewniony także przez właściciela lokalu, z którego ma nastąpić opróżnienie (o czym mówił komornik

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 października 2008

Przedawnienie należności z tytułu niezapłaconego rachunku

, roszczenia te przedawniają się z upływem lat trzech. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne zawiera jedynie w a rt. 108 przepis szczególny, który stanowi, że roszczenia dochodzone na podstawie art. 105 (roszczenia odszkodowawcze dla

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

Odwołanie darowizny już wykonanej możliwe jest tylko w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego

nieruchomości, w pozostałej części przysługiwałoby im roszczenie odszkodowawcze. Reasumując darowiznę wykonaną odwołać jest bardzo trudno i nastąpić to może jedynie w szczególnych okolicznościach. Trudno jest wzmocnić Państwa prawo do nieruchomości, gdyż

Słowa kluczowe: darowizna, odwołanie darowizny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 marca 2008

Eksmisja winna dotyczyć wszystkich osób zamieszkałych w mieszkaniu

socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku (eksmitowanej), właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 kodeksu cywilnego. Ponadto do czasu opróżnienia lokalu, na podstawie art. 18 ustawy o ochronie praw

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 października 2008
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.