Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneroszczenie o
Wyszukiwana fraza:

roszczenie o

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 405 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ujawnienie szkody

. Ujawnienie szkody będzie sytuacją, w której szkoda ta stanie się faktem znanym, chodzi zwłaszcza o osobę poszkodowaną. Od chwili gdy szkoda ta się ujawni, uzewnętrzni biegnie okres przedawnienia roszczenie o jej naprawienie. Porady prawne / pomoc

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Orzeczony wyrokiem obowiązek alimentacyjny trwa tak długo jak sąd nie orzeknie o ustaniu lub zmianie tego obowiązku

alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2010

Zachowek przechodzi na spadkobierców uprawnionego, jeżeli sami są uprawnieni do zachowku po spadkodawcy

zachowku, które przysługiwało dziecku spadkodawcy zmarłemu po jego śmierci, przechodzi na zstępnych dziecka. Oznacza to, że w opisanym stanie faktycznym przejął Pan roszczenie o zachowek jaki przysługiwałby Panu ojcu, gdyż jako zstępny po

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2011

Zawezwanie do próby ugodowej powinno być pierwszą czynnością w sprawie

roszczenie z tytułu doznanej krzywdy (art. 445 k.c.). Roszczenie odszkodowawcze (majątkowe), o którym mowa w art. 444 § 1 k.c. dochodzone może być w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia i obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2011

Okres przedawnienia odsetek od należności głównej

kilkakrotnie przedmiotem rozpatrywania przez Sąd Najwyższy. W sprawie podobnej do Państwa, W wyroku z dnia 24 maja 2005 roku. sygn. akt V CK 655/04, Sąd Najwyższy potwierdził, iż w przypadku zapłaty ceny sprzedaży z opóźnieniem, roszczenie przedsiębiorcy o

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2007

Przedawnienie roszczeń wynikających z ugody zawartej z bankiem

się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Reasumując, jeżeli zachodzą przesłanki do ustalenia, że roszczenie jest już przedawnione, może Pan złożyć oświadczenie o powołaniu się na zarzut

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010

Prawo do zachowku w przypadku darowizny

nieuprawniony do zachowku może zwolnić się z ciążącego na nim obowiązku, wydając uprawnionemu przedmiot darowizny. Reasumując, w opisanej sytuacji dwojgu dzieci, które nie zostały obdarowane przysługuje roszczenie w stosunku do trzeciego obdarowanego, o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Prawo do zachowku w przypadku darwoziny

spadkobrania ustawowego (chyba, że jest trwale niezdolny do pracy lub nieletni, wówczas roszczenie o zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego). Wówczas spadkobiercy temu przysługuje roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 sierpnia 2009

Sprzedawca nie może sprzedać rzeczy nie należącej do niego

sprzedającego, że nie może zbyć lokalu mieszkalnego z uwagi na roszczenie o zachowek. Roszczenie takie przysługuje spadkobiercom ustawowym w przypadku, gdy nie zostaną oni powołani do spadku. Tym samym skoro osoby te (siostrzeńcy) stali się spadkobiercami to

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Spłata długu kredytowego przez spadkobierców po śmierci kredytobiorcy

, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 7  |  8  |  9  |  10  |  11 … 41 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.