Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneroszczenie o
Wyszukiwana fraza:

roszczenie o

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 405 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wygaśnięcie wierzytelności lub zrzeczenie się zabezpieczenia hipotecznego stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki

zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. W przypadku przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości (jakim jest hipoteka), do przeniesienia takiego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2010

Zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej

kontynuowanie negocjacji leży w sferze swobody jego decyzji. Żadnej ze stron nie przysługuje bowiem roszczenie o zawarcie umowy. Jedynym ustawowym ograniczeniem w tym zakresie jest obowiązek prowadzenia negocjacji z poszanowaniem dobrych obyczajów, pod rygorem

Słowa kluczowe: oferta
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 września 2010

Zapłata orzeczonego nakazem zapłaty roszczenia powoduje umorzenie postępowania sądowego

Otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czy można bezpiecznie dokonać zapłaty przed uprawomocnieniem tego nakazu, czy jednak czekać na uprawomocnienie i wtedy pewnie komornik wejdzie na konto. Chodzi o to właśnie czy można uniknąć

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2011

Wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania w sprawie cywilnej

pominiętej okoliczności bez swej winy. Powyższe oznacza, że nie może być wszczęte ponowne postępowanie w tej samej sprawie o to samo roszczenie. Jedyna możliwość to wznowienie postępowania sądowego w tej sprawie, ale muszą zaistnieć określone w

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Spadkobiercę można pozbawić prawa do zachowku

należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 września 2009

Przedawnienie roszczeń z tytułu praw autorskich do utworu

Kiedy przedawni się roszczenie o wypłatę odszkodowania z tytułu praw autorskich, za to że nie podano mego nazwiska jako współautora w stopce redakcyjnej, czym naruszono moje prawa autorskie. Utwór został opublikowany w roku 2003. Innym słowy - do

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2010

Wniesienie powództwa alimentacyjnego na rzecz małoletniego dziecka

samodzielnego utrzymania się. W opisanym stanie faktycznym jak najbardziej może Pani domagać się zasądzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletniego dziecka. Powództwo o roszczenie alimentacyjne można wytoczyć przed Sądem Rejonowym

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2010

Prawo do odprawy w związku z przejściem na emeryturę

roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy, także wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później (wyr. SN z 09.04.1998 r. sygn. akt I PKN 508/97, OSNAPiUS 1999, Nr 8, poz. 267

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 lipca 2012

Podział majątku po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód

gdyż roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu. Przedmiotem podziału jest majątek objęty wspólnością majątkową małżonków, istniejący w dacie jej ustania, czyli w chwili wydania orzeczenia orzekającego rozwiązanie małżeństwa przez

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2014

Skierowanie pracownika do wykonywania innej pracy i rozwiązanie stosunku pracy z powodu braku zaufania

mogę oświadczyć powodowi, że straciłem do niego zaufanie i odsunąć od pisania faktur, gdyż nie mam nad tym kontroli, a przed organami skarbowymi odpowiadam.

Z treści art. 45 § 1 k.p. wynika, że pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie

Słowa kluczowe: obowiązki pracownika, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 33  |  34  |  35  |  36  |  37 … 41 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.