Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneroszczenie o
Wyszukiwana fraza:

roszczenie o

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 405 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umorzenie egzekucji nie stanowi wygaśnięcia roszczenia

do dyrektora lub prezesa banku. Umorzenie egzekucji nie powoduje wygaśnięcie zobowiązania. Bank w każdej chwili będzie mógł ponownie skierować wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji lub zbyć ją do firmy windykacyjnej. Okres przedawnienia

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

małżonków. W sprawie o roszczenie określone w art. 52 k.r.o. decydujące znaczenie mają kwestie czysto majątkowe i możliwość porozumienia małżonków w sprawach związanych z zarządem ich majątkiem. Powstanie rozdzielności majątkowej powoduje, że z

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2007

Interctyza zamiast darowizna na rzecz współmałżonka

nieruchomości, co wynika z treści art. 33 pkt. 1 k.r.o., zgodnie z którym, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, Obecnie Pańska żona mogłaby jedynie mieć roszczenie o zwrot nakładów

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2009

Spadek - dział spadku oraz inne przepisy w zakresie spadku

tego udziału (zachowek). Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2007

Zaległy podatek od spadku

dniu lutym 2008 roku otrzymałem z urzędu skarbowego pismo ze zostało wszczęte postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nabycia spadku. Proszę o odpowiedz co do mojej sytuacji. Kiedy mija przedawnienie. W Urzędzie Skarbowym byłem i mam wypełnić PITSD

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

został pokrzywdzony takim postępowaniem), roszczenie o uznanie takiej czynności prawnej za bezskuteczną - Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika, dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008

Spłata zadłużenia egzekwowanego przez komornika bezpośrednio do rąk wierzyciela

każdorazowo egzekucję, informując komornika o dokonanej wpłacie przez dłużnika i jednocześnie pomniejszając swoje roszczenie egzekwowane przez komornika. Jeżeli wierzyciel nie poinformuje komornika o otrzymaniu zapłaty, komornik będzie dochodził należności

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2009

Doliczenie wartości darowanego mieszkania do masy spadkowej, dla potrzeb wyliczenia należnego zachowku

przeciwko spadkobiercy testamentowemu roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Termin do zgłoszenie roszczenia o wypłatę wynosi 3 lata od ogłoszenia testamentu (termin przedawnienia roszczeń). O

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010

Możliwość obrony przed egzekucją prowadzoną na podstawie prawomocnego wyroku sądu

rozprawy? Jakie są terminy przedawnień zobowiązań czynszowych? Chciałbym także uzyskać uzasadnienie wyroku, jak to zrobić jeśli minęły urzędowe 7 dni przysługujące na złożenie wniosku o uzasadnienie?

Biorąc za podstawę opis stanu faktycznego, należy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2009

odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu

odstąpiłem od umowy. Moje oświadczenie zostało przyjęte i umowa została rozwiązana. Deweloper zwrócił mi kwotę pierwszej wpłaty pomniejszoną o kwotę noty odsetkowej za okres 23.12.2008 do 30.01.2009 roku. Umowa nie reguluje szczegółowo ww. zdarzenia, jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2010
« Poprzednia 1 … 31  |  32  |  33  |  34  |  35 … 41 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.