Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneroszczenie o
Wyszukiwana fraza:

roszczenie o

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 405 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Długi spadkowe a przedawnienie zobowiazań

(kiedyś też jego), zawsze mu je odsyłałam nie otwierając. Informacja o tym długu jest dla mnie szokiem ze względu na jego wysokość. W związku z tym mam pytanie: Czy muszę to zadłużenie spłacić, mimo że do tej pory nic o tym nie wiedziałam i zaczęto mnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci nie ma ograniczenia czasowego

?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należytego przygotowania go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej (art. 96 k.r. i o.). Obowiązek ten

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 grudnia 2007

Powód cywilny w postępowaniu karnym

. Powództwo cywilne w zależności od wartości przedmiotu sporu wnosi się do sądu rejonowego lub okręgowego (w spawach o roszczenie cywilne przekraczające 75 tys. zł), zgodnie z ogólną zasadą do sądu właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania pozwanego

Słowa kluczowe: adhezyjne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Wartość darowizny doliczonej do spadku dla potrzeb ustalenia wartości należnego zachowku

uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2009

Wynagrodzenie prowizyjne jest należne jeżeli strony ustaliły taki sposób jego ustalenia

wyliczał. Czy w takiej sytuacji mogę się udać do sądu i walczyć o te pieniądze, które uważam za należne według tego, na jakich warunkach i ustaleniach słownych między nami na początku podpisywaliśmy tą umowę?

Zgodnie z treścią art. 353 [1] k.c. strony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2013

Dziedziczenie testamentowe mieszkania własnościowego

przypadku). Jeżeli mąż Pana matki nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku w ciągu owych 6 miesięcy, z mocy prawa przyjmuje spadek wprost, tym samym staje się on jedynym spadkobiercom. Wówczas Panu będzie przysługiwało roszczenie o zachowek względem niego

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 marca 2007

Wysokość wynagrodzenia adwokata określa umowa z klientem

. (kodeksu postępowania cywilnego), roszczenie o zwrot kosztów wygasa , jeśli strona najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie złoży sądowi spisu kosztów albo nie zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 marca 2011

Dziedziczenie ustawowe gospodarstwa rolnego

spełnia, roszczenie o należny im zachowek. Zgodnie z art. 991. § 1 Kc - Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2006

Przekształcenie najmu w lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego i w prawo własności

roszczenie o przyjęcie w poczet członków określone w art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jeżeli spełnia Pan choć jeden z tych warunków, zarząd spółdzielni nie może odmówić przyjęcia w poczet członków. Nie może Pan jednak w żaden

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2007

Tylko jeden ze współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do może być czlonkiem spółdzielni

przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 listopada 2008
« Poprzednia 1 … 29  |  30  |  31  |  32  |  33 … 41 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.