Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneroszczenie o
Wyszukiwana fraza:

roszczenie o

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 405 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Postępowanie windykacyjne w sprawie wydania psa

została mu wydana. Jest to silne roszczenie windykacyjne właściciela rzeczy, którego bezprawnie pozbawiono posiadania. Powinni Państwo złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania tej Pani, pozew o wydanie rzeczy ( psa ) w którym to

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lutego 2007

Egzekucja roszczenia przedawnionego

Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała w 1973 roku , wpłacone przez mój zakład pracy, pieniądze z pobranej przeze mnie pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego. Powinna je wpłacić na wskazany, czyli mój numer książeczki i powiadomić mnie o

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 grudnia 2007

Egzekucja z aktu notarialnego

mogą być tego koszty? Na jakie przepisy należy się powołać?

Jeżeli nie uda się Panu dotrzymać terminu określonego w akcie notarialnym na spłatę zobowiązania, to wówczas Pana żona, może złożyć do sądu taki akt wraz z wnioskiem o opatrzenie go

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 stycznia 2008

Ptrzedawnienie rachunku telefonicznego

lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W tym przypadku byłoby to trzy lata z tym, że zgodnie z art. 125 § 1 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 czerwca 2008

Zasady pobierania i wysokość opłat w uczelni niepublicznej określa organ wskazany w jej statucie

. Przedawnienie roszczenia Nadto należy stwierdzić, że roszczenie takie mogło już ulec przedawnieniu . Zgodnie z treścią art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 stycznia 2011

Zwrot nakładów za ulepszenie wynajmowanej nieruchomości

gmina zechce zatrzymać lokal w „ulepszonym” stanie będzie Panu przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych nakładów. Gmina jednakże będzie także mogła zażądać przywrócenia stanu poprzedniego co wydaje się jednak wątpliwe i sprzeczne z zasadami

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Pobrana odprawa emerytalna i inne składniki wynagrodzenia za pracę stanowią majątek dorobkowy małżonków

majątek dorobkowy, natomiast w przypadku gdy pracownikowi przysługuje jedynie roszczenie o wypłatę składników wynagrodzenia, to sama wierzytelność (do czasu jej wypłaty), to zgodnie z art. 33 pkt. 7 k.r.o. stanowi majątek osobisty małżonka

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 lutego 2009

Umowa przewidująca zapłatę należnego zachowku może być zawarta dopiero po ustaleniu prawa do zachowku

Rodzice mi darowali nieruchomość. Mam brata i chciałem teraz zapłacić mu za połowę wartości nieruchomości aby później nie w rościł pretensji o zachowek. Formę przekazania jako darowiznę. Czy prawnie jest możliwe? Jak treść umowy pomiędzy mną i

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Alimentów można żądać od mężczyny, który nie jest mężem matki, jeżeli jego ojcostwo jest ustalone lub zostało uznane przez niego

ustalenia ojcostwa to sądowe ustalenie ojcostwa. Zgodnie z treścią art. 32 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 sierpnia 2010

Małżonek może żądać zwrotu nakładów poczynionych na majątek osobisty współmałżonka

stanie faktycznym, po powstaniu rozdzielności majątkowej, przy podziale majątku, Pan jako współmałżonek może mieć jedynie ewentualne roszczenie o zwrot nakładów poczynionych na składniki majątku osobistego współmałżonka. Chodzi o sytuację, w której z

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 grudnia 2013
« Poprzednia 1 … 19  |  20  |  21  |  22  |  23 … 41 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.