Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneroszczenie o
Wyszukiwana fraza:

roszczenie o

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 405 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Apelacja sprowadzająca się do polemiki z sądem nie zasługuje na uwzględnienie

rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Jest to roszczenie negatoryjne, które stanowi podstawę do żądania odszkodowania dla właściciela nieruchomości od osoby trzeciej za naruszenie

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2009

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie decyzji administracyjnej

stwierdzenia nieważności takiej decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie. Do odszkodowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2006

Ochrona przed egzekucją niezapłaconego rachunku telefonicznego

przedawnienia roszczeń wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata (roszczenie o niezapłacony rachunek jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 maja 2007

Właściciel może dowolnie rozporzadzać swoim mieniem

dziedziczenie nastąpi z mocy ustawy – w pierwszej kolejności dziedziczą małżonek i dzieci spadkodawcy). W przypadku gdyby Pana ojciec pominął Pana w testamencie, wówczas przysługuje Panu tzw. roszczenie o należny zachowek. Zgodnie z art. art. 991 § 1 k.c

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 czerwca 2008

Przedawnienie należności z tytułu niezapłaconego rachunku

przedawnienie?

Zgodnie z treścią art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

Rodzeństwo nie ma prawa do zachowku

testamentowi, czyli w opisanym przypadku Pani. Zgodnie z treścią art. 991 kc, roszczenie o zachowek przysługuje jedynie określonej w tym przepisie grupie spadkobierców, a mianowicie: zstępnym spadkodawcy, małżonkowi

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2006

Przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa stanowią majątek osobisty małżonka

to, że wszystko co małżonek posiadał przed zawarciem małżeństwa stanowi jego majątek osobisty. Po powstaniu rozdzielności majątkowej, przy podziale majątku, współmałżonek może mieć jedynie ewentualne roszczenie o zwrot nakładów

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 sierpnia 2009

Zaprzeczenie ojcostwa

stwierdził, że mężczyźnie, w odniesieniu do którego zostało ustalone, że nie jest ojcem dziecka służy z mocy art. 140 k.r.o. roszczenie do matki dziecka o zwrot wyegzekwowanych od niego alimentów za nieprzedawniony okres. W myśl art. 137 § 1 k.r.o. roszczenia

Słowa kluczowe: ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 listopada 2010

Spadkobierca może domagać się wydania przedmiotów wchodzących w skład spadku

powinien wydać orzeczenie na Pani rzecz zasądzające to roszczenie. Oczywiście o tym czy orzeczenie sądu będzie dla Pani pomyślne decydować będzie zarówno istniejący stan faktyczny i prawny jak i możliwość wykazania w procesie odpowiednimi dowodami, że Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 listopada 2013

Przedawnienie zobowiązań publicznoprawnych oraz cywilnych

o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże w myśl art. 125 § 1 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 11  |  12  |  13  |  14  |  15 … 41 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.