Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneroszczenie o
Wyszukiwana fraza:

roszczenie o

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 405 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Niezapłacona składka ubezpieczenia OC przedawnia się po 3 latach

Nie opłaciłem drugiej składki OC. Data płatności upłynęła jednak 10.09.2007 roku, zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedsądowej otrzymałem w dniu 11.10.2012 roku. Czy ta sprawa nie jest przedawniona?

Zgodnie z treścią art. 819 § 1 k.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2012

Nabycie spadku oraz dział spadku

się zgodnie z art. 1007 Kc (Kodeksu cywilnego) - roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń przedawniają się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu. Roszczenie przeciwko osobie

Słowa kluczowe: dział spadku, nabycie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Zachowek przysługuje w pierwszej kolejności dzieciom spadkodawcy

spadkobiercy ustawowemu może przysługiwać roszczenie o zachowek, w stosunku do osoby obdarowanej. Instytucja zachowku określona została w art. 991 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego). W myśl tego przepisu, zstępnym (dzieciom, wnukom), małżonkowi oraz rodzicom

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Jak obliczyć kwotę należnego zachowku

spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Obecnie przedmiotem Pani roszczeń o zachowek może być jedynie wartość spadku po

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 grudnia 2008

Przedawnienie roszczeń z umowy agencyjnej

mowa w art. 751 pkt. 1 k.c. stąd nie będzie w tym zakresie mieć zastosowania krótszy okres przedawnienia roszczenia. Opisane roszczenie naszym zdaniem ma charakter nienależnego świadczenia, o którym mowa w art. 410 § 1 k.c. Tym samym zastosowanie będą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 listopada 2011

Skarga na czynnosci komornika nie stanowi drogi do uchylenia tytułu wykonawczego

§ 1 kc, zgodnie z którym, roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. W opisanym zatem przypadku roszczenie nie uległo

Słowa kluczowe: skarga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 grudnia 2007

Mieszkanie nabyte ze środków z darowizny stanowi majątek odrębny małżonka

darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. W opisanym stanie faktycznym mieszkanie stanowi majątek odrębny Pana żony. Jeżeli chodzi o nakłady poczynione na mieszkanie, to może mieć Pan jedynie roszczenie o zwrot

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Przedawnienie po uzyskaniu wyroku i wobec ukrywania majątku dłużnika

organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 grudnia 2009

Prawo spradkobierców ustawowych do zachowku

stanie faktycznym, jeżeli na Pana rzecz zostaną dokonane darowizny udziałów w nieruchomości, Pana brat nie będzie mógł mieć żadnych roszczeń względem tej nieruchomości. Jednakże w razie śmierci Pana matki, brat może mieć roszczenie o należny mu zachowek

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2010

Na stronie ciąży obowiązek udowodnienia faktu

Powód wniósł powództwo o ustalenie, że z tytułu łączącej strony umowy sprzedaży pozwany winien wydać mu towar o określonych w pozwie właściwościach za określoną kwotę. Pozwany żądał oddalenia powództwa podnosząc, że roszczenie jest przedawnione

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 grudnia 2012
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 … 41 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.