Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneroszczenie o
Wyszukiwana fraza:

roszczenie o

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 405 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Niedozwolone saldo debetowe

stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch. Nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych. Przedawnienie roszczenia skutkuje tym, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 września 2006

Roszczenia pracodawcy wobec pracownika wynikające ze stosunku pracy przedawniają się już po roku

w przypadku, gdy pracownik umyślnie wyrządzi szkodę, wówczas do przedawnienia roszczenia o naprawienie tej szkody stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego a nie przepisy kodeksu pracy. Jeżeli zatem w ramach stosunku pracy powstało roszczenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 października 2012

Przedawnienie długu kredytowego

roszczeń uregulowane zostało w art. 118 kodeksu cywilnego – Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Wezwanie do zapłaty nadpłaconego czynszu

najwcześniej możliwym terminie. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia (art. 120 kodeksu cywilnego). Po upływie terminu przedawnienia ten

Słowa kluczowe: wezwanie do zapłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2010

Przedawnienie roszczeń

do wierzyciela, który żąda spełnienia świadczenia. Należy jednak pamiętać, że nawet w przypadku gdy roszczenie stanie się przedawnione, jeżeli dłużnik uzna roszczenie (np. poprzez ugodę, prośbę o odroczenie spłaty, itp.) bieg przedawnienia ulega

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2006

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

przedawnienia nie został prawidłowo przerwany roszczenie o zapłatę składki uległo przedawnieniu. Ponadto art. 819 par. 1 k. c. mówi jasno, że roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat. Zatem w tym przypadku można powalać się na zarzut

Słowa kluczowe: przedawnienie, ubezpieczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

W razie niedostarczenia lokalu socjalnego dla eksmitowanego właściciel mieszkania może żądać odszkodowania

Gmina założyła mi sprawę o eksmisję. Sprawa odbyła się. Wyrok nakaz eksmisji wstrzymany do momentu otrzymania z gminy lokalu socjalnego. Czy w sytuacji kiedy już jest wyrok mogę teraz ja pozwać gminę o prawo do zamieszkiwania w tym lokalu

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 kwietnia 2009

Zwrot nakładów dokonanych przez jednego ze współwłaścicieli na nieruchomość wspólną

roszczenie o zwrot poniesionych przeze mnie nakładów z mojego majątku osobistego na wspólną nieruchomość gruntową, gdzie nie istniała pomiędzy nami wspólność majątkowa i jaka jest podstawa prawna tego roszczenie oraz kiedy roszczenie to ulega przedawnieniu

Słowa kluczowe: nakłady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Egzekucja z wkładu mieszkaniowego

nie podlega egzekucji. Wkład mieszkaniowy stanowi pewną wartość majątkową, a członkowi spółdzielni w przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, może przysługiwać roszczenie o zwrot wkładu. Były członek spółdzielni ma bowiem po

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2009

Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego

sprzedaży zajętych ruchomości będzie Pan miał roszczenie regresowe do wierzyciela. W postępowaniu zabezpieczającym pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 złotych od wniosku o: udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13 … 41 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.