Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneroszczenie o
Wyszukiwana fraza:

roszczenie o

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 405 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczeń a umorzenie egzekucji przez komornika

przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże zgodnie z art. 125 § 1 k. c. roszczenie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2006

Wezwanie do zapłaty przedawnionego roszczenia

Otrzymałem wezwanie do zapłaty za korzystanie z Internetu w 2001 roku. Czy roszczenie się nie przedawniło?

Moim zdaniem jeżeli nie został przerwany bieg przedawnienia to istotnie roszczenie się przedawniło. Zgodnie z ogólną zasadą kodeksu

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2006

Przedawnienie roszczeń z tytułu najmu lokalu

okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym, jeżeli roszczenie nie było stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, prawdopodobnie roszczenia te uległy

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2010

Przedawnienie nie jest umorzeniem długów

przypadków, o których mówią przepisy). Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie (czyli dłużnik), może uchylić się od jego zaspokojenia, czyli odmówić zapłaty. Roszczenia przedawnione, w których dłużnik skutecznie powołał się

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2008

Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie

. Wnieśliśmy sprawę do Sądu, który orzekł jedynie o obniżeniu ceny, nie rozpoznawał naszego roszczenia o naprawienie szkody. Jednocześnie zaznaczył że gmina zataiła przed nami stan techniczny sprzedawanego mieszkania .My natomiast miesiąc po zakupie mieszkania

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 lipca 2010

Na należy zachowek uprawnionego należy zaliczyć także darowizny jakie otrzymał od spadkodawcy

zasady wynosi ½ tego co spadkobierca uprawniony do zachowku otrzymałby w wyniku spadkobrania ustawowego (chyba, że jest trwale niezdolny do pracy lub nieletni, wówczas roszczenie o zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego). Jeżeli zatem

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2010

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

roszczenie stało się wymagalne (art. 291 par. 1 Kodeksu pracy). Jest to przepis szczególny, w stosunku do ogólnej normy z kodeksu cywilnego. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie roszczenia podlegają temu przepisowi, np. r oszczenia o jednorazowe

Słowa kluczowe: prawo pracy, przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 maja 2006

Przedawnienie odsetek od należności głównej

z opóźnieniem, roszczenie przedsiębiorcy o odsetki z tego tytułu przedawnia się, zgodnie z przepisem art. 118 k.c., z upływem 3 lat. SN wyraził przy tym pogląd, iż skoro roszczenie główne nie przedawniło się, ale wygasło na skutek zapłaty, roszczenie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Spadkibiercy testamentowi

spadkobiercą a ZAPISOBIERCĄ. Jako zapisobierca ma roszczenie do spadkobierców o wykonanie zapisu. Inaczej mówiąc, gdy nie nastąpiło powołanie jednej lub kilku osób do spadku jako ogółu praw i obowiązków spadkodawcy, lecz rozrządzenie spadkodawcy przybrało

Słowa kluczowe: spadek, testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 czerwca 2006

Przedawnienie odsetek od należności głównej

przedmiotem rozpatrywania przez Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 24 maja 2005 roku. sygn. akt V CK 655/04, Sąd Najwyższy potwierdził, iż w przypadku zapłaty ceny sprzedaży z opóźnieniem, roszczenie przedsiębiorcy o odsetki z tego tytułu przedawnia się, zgodnie z

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2009
« Poprzednia 1 … 8  |  9  |  10  |  11  |  12 … 41 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.