Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneroszczenie o odszkodowanie
 
Wyszukiwana fraza:

roszczenie o odszkodowanie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 38 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Roszczenie wobec gminy za opóźnienie w zbyciu nieruchomości

W roku 2006 roku prezydent miasta odmówił mi zgody na sprzedaż lokalu. Byłem wieloletnim najemcą tego lokalu i złożyłem wniosek o sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Urząd wniosek przyjął i przeprowadził całą procedurę sprzedaży, łącznie z wyceną

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Roszczenie odszkodowawcze w związku z wydaniem decyzji administracyjnej

przedawnienia roszczenia odszkodowawczego w administracji.

Z dniem 1 września 2004 r. art. 160 k.p.a. utracił moc, a sprawy o odszkodowanie należne od organu administracji należą odtąd wyłącznie do właściwości sądów powszechnych. Podstawą

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2006

Wysokość odszkodowania w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

pracował na cały etat. Podobnie jest w mojej sytuacji. Przyjęłam nowe warunki pracy i płacy czyli nie pozostawałam bez pracy o czym mówi art. 47 k.c. ale jednocześnie zwróciłam się do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia zmieniającego za bezskuteczne. Sąd

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Roszczenie windykacyjne

). Jeżeli motocykl nie zostanie wydany, konieczne będzie sporządzenie powództwa o wydanie rzeczy oraz o odszkodowanie. Na podstawie art. 477 § 1 kc (kodeksu cywilnego), w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2007

Zawezwanie do próby ugodowej powinno być pierwszą czynnością w sprawie

na podstawie art. 445 § 1 k.c. może zostać przyznane przez sąd poszkodowanemu za doznaną krzywdę. W tym wypadku jest to roszczenie nie majątkowe. O tym czy żądane przez Panią odszkodowanie i zadośćuczynienie jest zasadne (w tym o jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2011

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie decyzji administracyjnej

stwierdzenia nieważności takiej decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie. Do odszkodowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2006

Żądając potwierdzenia istnienia szkody ubezpieczyciel powinien wskazać okoliczności jej wystąpienia

objętego ubezpieczeniem. W takim przypadku bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Jarosław Olejarz Radca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 listopada 2012

Odszkodowanie od gminy za zamkniecie ulicy w związku z przebudową

uciążliwościami. Zasadniczo jedynie co może Pan zrobić, do zwrócić się do właściciela lokalu o obniżenie czynszu na czas inwestycji komunalnej, a gdyby się on na to nie zgodził może Pan wypowiedzieć umowę najmu. Nie przysługuje Panu żadne roszczenie

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego

mieszkalny zajmowany jest bez tytułu prawnego. W opisanym stanie faktycznym odszkodowanie od lokatora będzie Pani przysługiwać za okres od dnia ustalenia prawa do lokalu socjalnego. Od tego dnia zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lipca 2014

Wynajmujący nie może bez rozwiązania umowy najmu uniemożliwić korzystanie z lokalu nawet gdy najemca zalega z czynszem

przypadku). Dlatego też zachowanie opisane przez Pana było bezprawne. Przysługują Panu roszczenie o naprawienie szkody majątkowej (jeśli doszło do wyrządzenia szkody w Pana majątku) jak również o zadośćuczynieniu (poprzez np. zapłatę sumy pieniężnej) za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.