Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneroszczenie o odszkodowanie
 
Wyszukiwana fraza:

roszczenie o odszkodowanie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 38 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczeń z tytułu praw autorskich do utworu

Kiedy przedawni się roszczenie o wypłatę odszkodowania z tytułu praw autorskich, za to że nie podano mego nazwiska jako współautora w stopce redakcyjnej, czym naruszono moje prawa autorskie. Utwór został opublikowany w roku 2003. Innym słowy - do

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2010

Podział majątku po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód

gdyż roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu. Przedmiotem podziału jest majątek objęty wspólnością majątkową małżonków, istniejący w dacie jej ustania, czyli w chwili wydania orzeczenia orzekającego rozwiązanie małżeństwa przez

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2014

Bezumowne korzystanie z nieruchomości przez ciepłownię

za pogorszenie nieruchomości. Domagać się odszkodowania można wyłącznie na drodze administracyjnoprawnej, właściciel nie może się zwrócić o odszkodowanie do sądu cywilnego (sygn. akt II CSK 425/07). Ponadto Sąd Najwyższy w kolejnym wyroku, z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2008

Za szkodę wyrządzoną przez pracownika klientowi odpowiada pracodawca

trzeciej. Wówczas przysługuje mu prawo regresu w stosunku do pracownika w odpowiedniej wysokości. O powstaniu roszczenia regresowego względem pracownika decyduje nie chwila wyrządzenia szkody, lecz chwila jej naprawienia przez pracodawcę. Jeżeli pracodawca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Do czasu działu spadku każdemu ze spadkobierców przysługują na równi przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku

do spadku nie ma zastosowania art. 224 k.c. Sąd stwierdził, że roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy o zwrot pożytków, o odszkodowanie za zużycie lub pogorszenie rzeczy oraz usunięcie skutków dokonanych nakładów, mają charakter

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 kwietnia 2010

Zasiedzenie służebności przesyłu

znalazły. Możliwe jest także domaganie się odszkodowania za pogorszenie nieruchomości. Jednak jak stwierdził Sąd Najwyższy, domagać się odszkodowania można wyłącznie na drodze administracyjnoprawnej, właściciel nie może się zwrócić o odszkodowanie do sądu

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2009

Ustalenie wynagrodzenia urlopowego

Chciałabym uzyskać informację na temat wysokości wynagrodzenia i sposobu jego naliczenia, które powinnam otrzymać w trakcie urlopu wypoczynkowego. Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 października 2010

Służebność przesyłu a prawo własności nieruchomości

można wyłącznie na drodze administracyjnoprawnej, tym samym właściciel nie może się zwrócić o odszkodowanie do sądu cywilnego (sygn. akt II CSK 425/07). Także w kolejnym wyroku, z 27 marca 2007 roku Sąd Najwyższy przyjął, że właściciel, na którego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 kwietnia 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.