Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneroszczenie+o+naprawienie+szkody+wyrzC485dzonej+czynem+niedozwolonym
Roszczenie Regresowe -

Jest to roszczenie na podstawie którego, podmiot spelniający roszczenie do którego był zobowiązany na podstawie określonej umowy lub przepisów prawa, może domagać się zwrotu spełnionego wcześniej świadczenia w całości lub wczęści od współzobowiązanego.

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2408 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem

rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie szkody. Zgodnie z art. 46 § 1 k.k. w przypadku złożenia wniosku pokrzywdzonego sąd orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Słowa kluczowe: karne postępowanie, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 grudnia 2010

Kto ma zapłacić za wymianę płytek w razie działań dokonywanych przez spółdzielnie?

tej decyzji zmienić. W przypadku, gdy płytki zostały położone bez Pani zgody można wystąpić do spółdzielni z wnioskiem o roszczenie odszkodowawcze, jakie powstało ze względu na szkodę materialną, jaką Pani poniesie, ponieważ będzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2013

Czy składa się zawiadomienie o przestępstwie czy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

. Wniosek o naprawienie szkody można złożyć, do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej (art. 49a k.p.k.). Reasumując, naszym zdaniem jeżeli zawarł Pan umowę ze spółką Amber Gold na lokaty w złoto, to nie czekając już

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 września 2012

Zawezwanie do próby ugodowej powinno być pierwszą czynnością w sprawie

dokonanych ustaleń faktycznych. Ponadto należy pamiętać, że w świetle art. 4421 § 1 k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym (roszczenie deliktowe) ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2011

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

strony w zawartej umowie przedwstępnej określiły jakiekolwiek sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy. Sankcjami takimi mogą być np. kary umowne. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Naprawienie szkody przez ubezpieczyciela nie musi oznaczać wypłaty środków pieniężnych

składki. Jeżeli chodzi o dochodzenie Pana uprawnień to może Pan zwrócić się o pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych, w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 44. W skardze do Rzecznika należy opisać stan faktyczny dotyczący szkody i działań z nią związanych, jak

Słowa kluczowe: MTU, naprawienie szkody, OC, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012

Roszczenie o zwrot nakładów

Mój były partner życiowy domaga się zwrotu kwoty w wysokości 1/3 wartości mojego domu. Dom budowałam jak byliśmy w związku. Posiadałam oszczędności oraz zaciągnęłam kredyt hipoteczny na budowę. Partner nie partycypował w kosztach spłaty kredytu ani innych związanych z budową. Pomagał natomiast przy budowie wykonując niektóre prace budowlane…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Roszczenie regresowe Zakładu ubezpieczeniowego wobec sprawcy szkody komunikacyjnej

stanie faktycznym wynika, że zachodzi jedna z opisanych przesłanek stąd roszczenie regresowe do sprawcy szkody jest jak najbardziej uzasadnione. W opisanej sytuacji jedyne co Państwo mogą zrobić, to zwrócić się do Zakładu ubezpieczeń z propozycją

Słowa kluczowe: roszczenie regresowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2010

Naprawienie szkody przez developera w związku z nieterminowym oddaniem lokalu mieszkalnego

szkody wynikłej ze zwłoki. Zakres obowiązku naprawienia szkody określony został w art. 361 § 2 k.c. Naprawienie szkody obejmuje nie tylko straty, które poszkodowany poniósł, ale także korzyści, które mogłyby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 października 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 241 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.