Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneroboty budowlane
Roboty budowlane -

Budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

art. 3 pkt 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

 

 
 
Wyszukiwana fraza:

roboty budowlane

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 19 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zapłata za wykonanie remontu budynku w razie śmierci wykonawcy

wypłacił resztę pieniędzy. Czy mam szanse na wygranie sprawy w sądzie?

Do remontu budynku stosuje się przepisy umowy o roboty budowlane Zgodnie z treścią art. 658 k.c. przepisy kodeksu cywilnego tytułu XVI – umowa o roboty budowlane

Słowa kluczowe: roboty budowlane
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Nieuczciwa firma budowlana

Jakiś czas temu zleciłam pracę wykończeniowe budynku mieszkalnego. Firmę znalazłam z ogłoszenia w prasie. Przed przystąpieniem do prac ustaliłam z szefem firmy zakres prac i ustaliłam ceny. Panowie zaczęli się ociągać z pracą, tak że nie udało się jej zakończyć w terminie. Firma wystawiła na kartce papieru rachunek, bo jak się okazuje…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Uprawnienia inwestora w razie nie skończenia prac remontowych przez wykonawcę

. Przy świadczeniu z umowy o roboty budowlane zachowanie wykonawcy polega na wykonaniu określonych robót, których efektem jest wytworzenie oznaczonego w umowie obiektu, stanowiącego następnie przedmiot odbioru. Nie ma przeszkód, aby strony w umowie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2008

Umowa o roboty budowlane winna być zawarta na piśmie

.

Umowa o roboty budowlane pomiędzy inwestorem a wykonawcą nie musi być zawarta na piśmie, rygor nieważności umowy zawartej bez zachowania formy pisemnej zgodnie z art. a rt. 647 1 § 4 k. c. mają jedynie umowy zawarte pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Znaki ostrzegawcze na szklanych drzwiach są wymagane

Czy w Polsce jest wymagane żeby powierzchnie przeszklone takie jak np: ściany czy drzwi szklane w budynkach użytku publicznego posiadały oznakowania ostrzegające, które zabezpieczają przed ewentualnym zderzeniem z nimi.

Kwestie techniczne i warunki jakim powinny odpowiadać budynki, reguluje Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 roku…

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2008

Brak formy pisemnej umowy o roboty budowlane

. (kodeksu cywilnego), umowa o roboty budowlane zawarta pomiędzy wykonawcą (generalnym wykonawcą) a inwestorem, powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie zachowanie w takim przypadku prawem przewidzianej formy, powoduje, że zawarta w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lipca 2009

Budynek winien być utrzymywany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem

obiekt budowlany w trakcie budowy. Zgodnie z a rt. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 marca 2008

Brak współdziałania inwestora przy realizacji umowy o roboty budowlane

projektem spowoduje powstanie obiektu wadliwego. To samo dotyczy wydłużenia terminu wykonania obiektu. Przy realizacji umowy o roboty budowlane, jednym z ważniejszych elementów jest sporządzanie odbioru wykonanych prac. Wykonawca winien po zakończeniu

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2010

Rozliczenie gwarancji przy wykonaniu zastępczym umowy o roboty budowlane

Mamy gwarancję bankową na ewentualne naprawy wynikłe ze złego wykonania umowy o roboty budowlane. Na budynku pojawiła się potrzeba remontu wynikła ze złego wykonania i objęta gwarancją. Zgłosiłem wady do firmy która budowała, ale w wyznaczonym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012

Niezachowanie formy pisemnej przy umowie o roboty budowlane ma daleko idące konsekwencje

przypadku zawarł Pan umowę o roboty budowlane, określoną w art. 646 k.c. Zgodnie z tym przepisem umowa o roboty budowlane polega na ty, że wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2008
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.