Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnerenta+planistyczna
Renta -

Przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. Umowa renty powinna być stwierdzona pismem.
Art. 903 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

renta+planistyczna

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo do renty przy zatrudnieniu na czarno

Były pracownik twierdzi, że nie może otrzymać renty bo brakuje mu 4 miesięcy do 10 lat przepracowanych, za co obwinia mnie jako pracodawcę. Przez pewien okres – można tak powiedzieć pracował u mnie bez umowy. Pracownik żąda teraz ode mnie aby zapłacić mu za cały okres renty tj. za da lata po 860 zł, bo tyle by otrzymał. Czy działanie pracownika…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 lutego 2014

Odszkodowanie jako majątek odrębny małżonków

odszkodowawcze (np. związane z przyznaniem odszkodowania za śmierć osoby najbliższej). Przepis ten wyłącza jednak z zakresu majątku osobistego małżonka przyznaną mu rentę, która wchodzić będzie do majątku wspólnego. Renta związana z całkowitą lub częściową utraty

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Odszkodowanie za spowodowanie rozstroju zdrowia

odpowiedniej renty. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa. Reasumując, co do zasady przysługuje Pani prawo żądania odszkodowania jednakże będzie Pani musiała wykazać w procesie

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 grudnia 2008

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie wywołuje skutków w sferze praw do zaopatrzenia emerytalno-rentowego

, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, r enta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego emeryta lub rencisty policyjnego. Renta rodzinna przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lipca 2009

Szkoda w związku z przewozem osób

skutkami wypadku (opieka, rehabilitacja, zakup leków, przejazdy w lepszych niż przeciętne warunkach itp.) należy nam się z tego tytułu renta wyrównawcza. Szkoda powinna zostać zgłoszona do zakładu ubezpieczeń niezwłocznie. W różnych zakładach

Słowa kluczowe: szkoda, ubezpieczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 października 2006

Choroba zawodowa

jednak o tym, czy w konkretny przypadku pracownik posiada chorobę zawodową decyduje lekarz orzecznik. W przypadku uznania Pani choroby zawodowej, przysługuje Pani renta z tytułu niezdolności do prac oraz inne świadczenia kreślone w przepisach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Alimenty na rzecz dorosłego dziecka, które nie jest w stanie samo się utrzymać

mieszkać). Renta nie wystarcza jej na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych. Rodzice są dość dobrze sytuowani, ich łączny dochód to ok. 7500 zł. Czy w związku z tym córka może domagać się alimentów w wysokości 2000 zł?

Jeżeli chodzi o roszczenia

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 grudnia 2008

Zamiana dożywocia na rentę

zbył otrzymaną nieruchomość, jeżeli wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności Dożywotnia renta powinna

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 czerwca 2010

Wynagrodzenie członka zarządu wypłacane na podstawie powołania

znajdują się m. in.: przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta oraz

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lipca 2012

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty

. 1118 z późn. Zm. ) renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki (art. 57 ust. 1 ustawy): 1) jest niezdolny do pracy; 2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy; 3) niezdolność do

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2013
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.