Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzywrócenie terminu
 
Wyszukiwana fraza:

przywrócenie terminu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 23 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

Spóźniłem się o jeden dzień z dosłaniem sprzeciwu o zapłatę dla powoda. Jak można przywrócić termin?

Zgodnie z art. 167 k.p.c. czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Przywrócenie terminu do dokonania

Słowa kluczowe: sprzeciw, termin
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2008

Wniosek o przywrócenie terminu a zażalenie

Wniosłem apelację ale Sąd wydał postanowienie o odrzuceniu apelacji z powodu jej nieopłacenia. Napisałem pismo o przywrócenie terminu, ale Sąd wezwał mnie do sprecyzowania czy jest to wniosek o przywrócenie terminu czy też jest to zażalenie. Ja

Słowa kluczowe: zażalenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 czerwca 2010

Ochrona dłużnika i uchylenie tytułu egzekucyjnego

który go wydał albo o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej lub z wnioskiem o uchylenie klauzuli wykonalności (w przypadku tytułu egzekucyjnego innego niż wydany przez sąd). Przywrócenie terminu następuje zgodnie z art. 168 k.p.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu

sądu o przywrócenie terminu do dokonania czynności. Zgodnie z treścią art. 169 § 1 k.p.c. (kodeksu postepowania cywilnego), pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 maja 2011

Nie można przywrócić terminu do złożenia formularza SD-1

. Należy też wskazać, że przywrócenie terminu prawa materialnego jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli taką możliwość przewiduje przepis określający dany termin. Natomiast ustawa o podatku od spadków i darowizn nie przewiduje takiej możliwości dla terminu

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 lipca 2011

Zaskarżenie nakazu wydanego przez e-sąd

wydał nakaz zapłaty z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty i do wniosku powinien Pan dołączyć odpis w postaci sprzeciwu od nakazu zapłaty. W treści sprzeciwu powinien Pan wskazać czy zaskarża Pan nakaz w całości czy

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2013

Brak pouczenia sądu o możliwości wniesienia środka odowławczego może stanowić podstawę do przywrócenia terminu

obowiązek, a także o sposobie i terminie jego wniesienia, lub mylne pouczenie, nie może powodować ujemnych konsekwencji dla strony (zwłaszcza w postępowaniu karnym). W takim przypadku należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji. W

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2010

Umocowanie do reprezentacji osoby ubezwłasnowolnionej

wniosek w sądzie pracy o przywrócenie terminu odwołania i apelację. Sąd oddalił ten wniosek i w uzasadnieniu podał, że na podstawie art.578 kpc oddala wniosek z powodu niedotrzymania terminu, gdyż jak twierdzi sąd, matka po złożeniu przyrzeczenia, w

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lipca 2007

Wniesienie do sądu prywatnego aktu oskarżenia

wniosku o przywrócenie terminu, jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych. W takim przypadku strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 września 2010

Brak legitymacji procesowej do prowadzenia windykacji

pismem o przywrócenie terminu i do dnia dzisiejszego nie mamy żadnej wiadomości z sądu. Pragnę dodać, iż sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku podał, że syn nie posiadał legitymacji prawnej aby występować z takim powództwem. Czy istnieje szansa na wzruszenie

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.