Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Czy mogę dochodzić roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli od zwolnienia mnie z pracy minęło 5 lat? O ile wiem roszczenia przedawniają się po upływie 10 lat.

Rosczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem trzech…

Słowa kluczowe: prawo pracy, przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 maja 2006

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Zamierzam ubiegać się o zadośćuczynienie od pracodawcy. Jaki mam na to okres czasu, kiedy nastąpi przedawnienie?

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem lat 3 od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne – art. 291

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2006

Odwołanie członka zarządu a roszczenia ze stosunku pracy

pracę, która była zawarta na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 370 § 1 ksh (kodeksu spółek handlowych), członek zarządu może być w każdej chwili odwołany. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego

Słowa kluczowe: odwołanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Roszczenia pracodawcy wobec pracownika wynikające ze stosunku pracy przedawniają się już po roku

karta obiegowa). Ponadto pracownikowi służy także prawo do powołania się na zarzut przedawnienia roszczenia. W przypadku powstania roszczeń o charakterze majątkowym wynikających ze stosunku pracy, ulegają one przedawnieniu na zasadach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 października 2012

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy wygasa wraz z wygaśnieciem trwania stosunku pracy

osiągnął 3 miesiące.

Art. 101 1 § 1 k.p. (kodeksu pracy) określa warunki zawarcia umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. Zgodnie z tym przepisem w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić

Słowa kluczowe: zakaz konkurencji
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Powołanie w skład zarządu nie powoduje automatycznego nawiązania stosunku pracy

z powołaniem do organu jakim jest zarząd. Z tytułu powołania w skład zarządu, nie nawiązuje się automatycznie stosunek pracy, osobie takiej też nie przysługuje żadne roszczenie o nawiązanie takiego stosunku. Analogicznie sytuacja wygląda z odwołaniem

Słowa kluczowe: spółdzielnia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 listopada 2008

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy musi mieć określony charakter

czynienia ze świadczeniem pracy na podstawie stosunku pracy, czy też świadczeniem na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Osoba w wielku powyżej lat 16 (młodociany) może zostać zatrudniona na podstawie umowy o pracę przy lekkich pracach. Tak samo jak

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 grudnia 2010

Odprawa w przypadku rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy

wiązało się ze zmianami organizacyjnymi pracodawcy – zmierzał do zmniejszenia zatrudniania. Tym samym Pana żądanie wypłaty odprawy wymagałoby wykazania przez Pana, że inicjatywa rozwiązania stosunku pracy nie leżała po Pana stronie a nasto, że pracodawca

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

W trakcie urlopu nie można wypowiedzieć stosunku pracy

gramatyczna tego przepisu, nie budzi wątpliwości, że ochrona związana z trwałością stosunku pracy dotyczy w zasadzie każdego urlopu, a więc nie tylko urlopu wypoczynkowego, ale i innych urlopów, np. bezpłatnego, szkoleniowego lub wychowawczego, który został

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 lipca 2012

Odszkodowanie uzupełniające związane z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy

Pracodawca rozwiązał ze mną stosunek pracy bez wypowiedzenia w okresie ochronnym wynikającym z przepisów Kodeksu pracy. W wyniku złożonego przeze mnie pozwu o bezprawne rozwiązanie ze mną stosunku pracy, zostałem przywrócony do pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 170 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.