Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Koszty ponoszone przez osobę uprawnioną do służbności mieszkania

pożytków rzeczy. Ponadto z treści art. 259 k.c. zdanie pierwsze, wynika wprost, ze właściciel nie ma obowiązku czynić nakładów na rzecz obciążoną użytkowaniem. Reasumując przepisy wskazują jednoznacznie, że w przypadku służebności korzystania

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 grudnia 2009

Odstąpić od umowy sprzedaży sprzedawca możne tylko gdy strony to zastrzegły w umowie, albo gdy umowa nie jest jeszcze wykonana

odstąpienia od umowy kupujący może żądać zapłaty tych kosztów?

Odstąpienie od umowy ze swej istoty ma moc wsteczną (ex tunc), co stawia strony w sytuacji sprzed zawarcia umowy. Jeżeli obie strony umowy zastrzegły sobie prawo odstąpienia, każda z nich może

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2008

Dla skuteczności odstąpienia od umowy konieczne jest zapłacenie odstępnego

Do dnia dzisiejszego wpłaciłem developerowi ponad 200 tys. zł i chce w tej chwili odstąpić od umowy. W umowie z developerem jest zastrzeżone, że każda ze stron umowy może od niej odstąpić, pod warunkiem zapłaty odstępnego w wysokości 5%. Złożyłem

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Koniec okresu wypowiedzenia umowy o pracę

, skutkować będzie końcem okresu wypowiedzenia na ostatni dzień miesiąca stycznia 2009 roku). Można powiedzieć w uproszczeniu tak, że miesięczny okres wypowiedzenia liczy się jako miesiąc kalendarzowy, ze skutkiem na ostatni dzień tego miesiąca

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 grudnia 2008

Cudzoziemiec musi posiadać tytuł do nieruchomości, co nie oznacza tylko umowy najmu lokalu mieszkalnego

Mój teść (obcokrajowiec) mieszka ze mną, ale ze względów formalnych zameldowany jest grzecznościowo u mojej znajomej, która nie jest spokrewniona w żaden sposób z moją rodziną. Urząd Wojewódzki wymaga umowy najmu jako warunku do wydania zezwolenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009

W przypadku dokonywania oględzin przez nadzór budowlany należy dopuścić do nich wszystkie strony postępowania

dowodzie (art. 79 § 1 k.p.a.). O terminie wizji lokalnej każda ze stron musi być powiadomiona, co najmniej na siedem dni przed terminem w celu umożliwienia jej wzięcia udziału w tej czynności oraz przygotowania się do niej. W toku przeprowadzania wizji

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 marca 2010

Odpowiedzialność karna za współsprawstwo

W związku ze śledztwem o oszustwo dostałam wezwanie do prokuratury celem złożenia zeznań. Podpisałam umowę na zakup sprzętu komputerowego na raty, na moje nazwisko u znajomego właściciela sklepu. Umowa była fikcyjna, bo właściciel potrzebował tylko

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Opłata adiacencka należna jest w razie wzrostu wartości nieruchomości

, że opłata adiacencka może być naliczona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Takie rozumienie tego przepisu jest zgodne z definicją legalną wskazaną w art. 4 pkt. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami, określona została definicja opłaty

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2012

Nieważność czynności prawnej z uwagi na brak świadomości

Rok temu zmarła moja mama, która wraz z mężem była współwłaścicielem lokalu użytkowego. Mama zawsze mówiła mi, ze to był ich majątek wspólny. Tymczasem teraz okazuje się, ze ten lokal zostały przekazane bez mojej wiedzy jako darowizna córce męża

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2014

Umowa przedwstępna a list intencyjny

postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna została określona w art. 389 § 1 Kodeksu cywilnego – jest to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna ona określać istotne

Słowa kluczowe: umowa, umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 czerwca 2006
« Poprzednia 1 … 96  |  97  |  98  |  99  |  100 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.