Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dłużnik nie może zmusić wierzyciela do umorzenia długu

określenia gwarancji ze strony państwa świadczeń umożliwiających dostęp do pomocy prawnej dla osób niezamożnych. Konieczność zapewnienia tych świadczeń wynika zarówno z zobowiązań międzynarodowych, w tym z obowiązku zagwarantowania prawa do sądu, wynikającego

Słowa kluczowe: umorzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2010

Przedawnienie roszczeń z tytułu najmu lokalu

gospodarczej trzy lata – art. 118 k.c. (kodeks cywilny). W przypadku zapłaty czynszu najmu mamy do czynienia ze świadczeniami okresowymi, zatem dla tego typu świadczeń okres przedawnienia wynosi 3 lata. Każde ze świadczeń okresowych (rat czynszu

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2010

Dziedziczenie długów

osób stosownie do przepisów kodeksu cywilnego. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że na spadkobierców przechodzą wraz ze spadkiem także obowiązki majątkowe zmarłego, które należy rozumieć m. in. jako długi spadkodawcy . W myśl art. 1030 k.c. do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lutego 2011

W przypadku eksmisji lokal socjalny dostarcza gmina

, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec: kobiety w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2011

Dziedziczenie ustawowe przez małżonka i dzieci

równo, a małżonek spadkodawcy będzie dziedziczyć w ¼ części). W opisanym jednak stanie, każdy ze spadkobierców ustawowych dziedziczy w wysokości ¼ całości spadku, co oznacza, że każdemu ze spadkobierców przysługuje w tym zakresie udział w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Powód może cofnąć pozew ale musi mieć zgodę pozwanego

pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia wówczas, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. Należy także zaznaczyć, ze jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Nie można zawierać umowy z samym sobą

wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony. Jak wynika z treści tego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2013

Zachowek przysługuje także w razie dokonania darowizny przez spadkodawcę

jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 stycznia 2013

Dobrowolne ubezpieczenie społeczne

Zostałem zwolniony z pracy i mam pytanie czy mogę dobrowolnie opłacać skałdkę emerytalną i rentową?

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe mogą być kontynuowane, jeśli osoba ubezpieczona nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń.W myśl

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 września 2006

Ustanie obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka

uniemożliwia mu podejmowanie pracy zawodowej. W przypadku gdy dziecko nie kontynuuję nauki w systemie dziennym, ma możliwości pracy zarobkowej. Jeżeli nie pozostaje ono w niedostatku, tzn. ma środki utrzymania bo podjęło pracę zawodową lub zawarło związek

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007
« Poprzednia 1 … 93  |  94  |  95  |  96  |  97 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.