Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podniesienie czynszu dla lokalu użytkowego przez wspólnotę mieszkaniową

dużą swobodę w tym zakresie dla właścicieli lokali. W wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20.06.1997 roku sygn. akt II CKN 226/97 Sąd Najwyższy stwierdził, że obowiązek właścicieli lokali ponoszenia w określonym stosunku

Słowa kluczowe: czynsz
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2010

Spełniając świadczenie w interesie dłużnika jest zażądać pokwitowania

dobrowolnym spełnieniu świadczenia objętego tytułem wykonawczym, dłużnik może jedynie skierować w stosunku do wierzyciela powództwo opozycyjne (przeciwegzekucyjne). Stanowisko takie wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 04.11.2005 roku sygn. akt V CK 296/05

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2010

Wniesienie powództwa alimentacyjnego na rzecz małoletniego dziecka

sygn. akt I CKN 1177/99, rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. We

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2010

Rozszerzenie wspólności ustawowej małżeńskiej na przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę

przepis szczególny w stosunku do art. 31 k.r.o. i określa jakie przedmioty wchodzą do majątku osobistego współmałżonka , w przypadku gdy nabycie ich następuje w czasie trwania związku małżeńskiego, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa. W myśl

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

Posiadanie narkotyków jest karalne

, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku czasu. Postępowanie takie może również w stosunku do Pana zostać warunkowo umorzone. Wszystkie te okoliczności są uzależnione od ustalenia stanu faktycznego oraz zebranego materiału dowodowego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2011

W razie zawarcia umowy pod wpływem błedu można się uchylić od skutków złożonego oświadczenia woli

, odstąpienie to powoduje wygaśnięcie umowy. Jeżeli druga strona umowy nie zgadza się, że czynność prawna dokonana została pod wpływem może wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie istnienia stosunku prawnego (art. 189 k.p.c.). Złożenie oświadczenia o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2012

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może wstrzymać dostawy wody do lokalu mieszkalnego

przedawnienia. Na zarzut przedawnienia roszczenia można się powołać w stosunku do wierzyciela, który żąda spełnienia świadczenia przedawnionego. Porady prawne / pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2012

Postępowanie dyscyplinarne wobec żołnierza

faktycznego wynika, że postępowanie dyscyplinarne prowadzone było w trybie uproszczonym. Ten tryb postępowania (zbliżony do postępowania mandatowego) ma na celu szybką represję w stosunku do obwinionego, jeżeli jego wina nie budzi wątpliwości a przewinienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 25 czerwca 2012

Wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności

prokurator jak i sąd w czasie postępowania uzyskuje informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie informacji o skazaniu osoby, w stosunku do której toczy się postępowanie. Nie znamy stanu faktycznego, stąd nie możemy udzielać porady w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Zwrot nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość

nieruchomość musiałby wykazać swoją dobrą wiarę. Jeżeli taka dobra wiara (pojęcie dobrej wiary to stan psychiczny określonej osoby polegający na błędnym, lecz w danych okolicznościach usprawiedliwionym mniemaniu o istnieniu prawa lub stosunku prawnego [3]) nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 października 2012
« Poprzednia 1 … 89  |  90  |  91  |  92  |  93 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.