Kalendarz przedsiębiorcy: 25-03-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie każdy krewny wstępuje w stosunek najmu po zmarłym najemcy

, wprowadzone po wielu latach obowiązywania innej zasady, wywołuje sporo wątpliwości, jest jednak prawnie wiążące. Mając powyższe na uwadze, w obecnym stanie prawnym nie może Pan żądać nawiązania stosunku najmu z Gminą, a tym samym żądać wykupienia

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2008

Wygaśnięcie oświadczenia o poddaniu się egzekucji nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania

należność, nabywa Pani w stosunku do niej roszczenie regresowe, co oznacza, że może Pani od niej domagać się zwrotu zapłaconych przez Panią do banku kwot. Proszę jednak pamiętać, że Pani roszczenie regresowe także ulega przedawnieniu

Słowa kluczowe: tytuł wykonawczy, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 marca 2008

Spółdzielnia mieszkaniowa musi wykazać przesłanki kalkulacji czynszu

przewiduje, że opłaty ponoszone są ryczałtowo w przeliczeniu na liczbę osób zamieszkujących lokal mieszkalny, spółdzielnia nie powinna naliczać opłat w oparciu o osoby zameldowane, a jedynie w stosunku do faktycznie zamieszkujących. Należy zaznaczyć, że

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2008

Nieletni nie może być sam przesłuchany przez policję

dowodów na dokonanie kradzieży nie ma, są jedynie poszlaki i to bardzo słabe. W dodatku całym zdarzeniu związanym z zatrzymaniem było wiele naruszeń prawa.

Kwestie związane z postępowaniem w stosunku do nieletnich w związku z popełnionymi przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 12 września 2008

Akt notarialny może stanowić tytuł egzekucyjny, który stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji

takiego tytułu mogę się już udać do komornika? Jakie bym musiał ponieść koszty postępowania w takim przypadku? Czy to składać do sądu rejonowego czy okręgowego? Czy jest to lepsze rozwiązanie od pozwu o zapłatę i jakie ma ew. w stosunku do pozwu zalety

Słowa kluczowe: egzekucja, tytuł wykonawczy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 października 2008

Korzystajć z rękojmi zawiadomienie o wadzie fizycznej rzeczy winno być zgłoszone w ciągu miesiąca

wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Przepis art. 563 par. 3 k.c. nie określa sposobu zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, a jedynie modyfikuje w stosunku do art. 563 §.2 k.c. określenie

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2008

Prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów

tak aby osoby, które nie prowadzą spraw spółki korzystały z tych pojazdów i rozliczały koszty związane z ich eksploatacją. Pana odpowiedzialność jest subsydiarna w stosunku do spółki (egzekucję wpierw prowadzi się do majątku spółki) oraz solidarna z

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 grudnia 2009

Doliczenie okresu zasiedzenia poprzednika prawnego

, może Pani doliczyć czas wcześniejszego posiadania samoistnego, jaki biegł w stosunku do poprzednika. Jednakże w myśl postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 1966 roku, sygn. akt III CR 223/66, jeżeli zasiedzenie na rzecz poprzedniego

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2010

Dla swobodnego rozporządzenia majątkiem spadkowym konieczny jest także dział spadku

wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku. Notariusz odmawia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli: w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2010

Przedawnienie należności z tytułu niezapłaconego rachunku

tego też względu firmy windykacyjne nawet w stosunku do roszczeń przedawnionych domagają się ich spłaty oraz proponują zawieranie ugód, w których następuje uznanie roszczenia, czyli przerwanie biegu przedawnienia. Jarosław Olejarz Porady

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 88  |  89  |  90  |  91  |  92 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.