Kalendarz przedsiębiorcy: 20-12-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Co zrobić ze współwłaścicielem mieszkania, który nie płaci czynszu

samym stopniu jak Pani brat. Ma Pani w zasadzie dwa wyjścia, po pierwsze złożyć do sądu wniosek o zniesienie współwłasności. Na podstawie art.. 211 k. c. każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Powództwo w tej sprawie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2008

Mieszkanie nabyte ze środków z darowizny stanowi majątek odrębny małżonka

Żona kupiła mieszkanie(widnieje na umowie kupna mieszkania) za pieniądze pochodzące z darowizny od swoich rodziców, wpłaty dokonywane były przed ślubem i po ślubie. Umowa przyżeczenia sprzedaży podpisana była przed ślubem, a odbiór kluczy i aneks do tejże umowy po ślubie. Mieszkanie wykańczamy za pieniądze pochodzące z darowizny od moich rodziców…

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Zajęcie rachunku spółki gdy dłużnikiem jest tylko jeden ze wspólników

Czy jeżeli rachunek bankowy prowadzony jest dla spółki cywilnej, to czy środki zgromadzone na tym rachunku są środkami spółki czy też wspólników? Komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego spółki, ale dłużnikiem jest tylko jeden ze wspólników i

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2009

Zwrot nakładów dokonanych przez jednego ze współwłaścicieli na nieruchomość wspólną

wspólną, choćby z początku pokrył je jeden ze współwłaścicieli (zwłaszcza zarządca). Zatem współwłaścicielowi ponoszącemu koszty służy roszczenie o zapłatę (o refundację) w stosunku do pozostałych. Dodajmy, że wydatki ponoszone w sprawach zwykłego zarządu

Słowa kluczowe: nakłady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

[PIT-2010] Korekta zeznania podatkowego związanego ze sprzedażą spadku

Sprawa dotyczy podatku od spadku po rodzicach, po sprzedaży zgłoszonego w terminie do 30 dni w urzędzie skarbowym. Niecały rok wcześniej wykupiłem na własność mieszkanie. Czy można to połączyć ze sprzedanym spadkiem? Problem tkwi w tym, że nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2010

Wypowiedzenie najmu następuje ze skutkiem na koniec miesiąca

, że w opisanym stanie faktycznym wypowiedzenie najmu przez najemcę nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca grudnia b. roku. Jeżeli natomiast chodzi o możliwość potrącenia czynszu najmu z kwoty kaucji pozostawionej przez najemcę, to kaucja zgodnie z

Słowa kluczowe: lokal mieszkalny, lokator, najem, najemca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012

Przerwa w czasie pracy wliczana jest do czasu pracy

razie sporu, to pracodawcę obciąża obowiązek udowodnienia rzeczywistego czasu pracy pracownika z uwzględnieniem godzin nadliczbowych. Pracownik nie ma obowiązku w czasie trwania stosunku pracy zgłaszać pracodawcy swoje roszczenia, czy wytykać mu błędy w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 kwietnia 2010

Skazanie za popełnione przestępstwo jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę

bez wypowiedzenia i wygaśnięcie stosunku pracy z mianowania z pracownikiem samorządowym następuje na podstawie ustawy z dnia 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, właściwy organ lub osoba niezwłocznie rozwiązuje

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 lutego 2007

Zwalniając pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony pracodawca musi wskazać powód zwolnienia

sprzeczne z prawem lub nieuzasadnione, nie jest nieważne z mocy prawa [1] . Pracownikowi przysługują oczywiście odpowiednie środki prawne związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym wypowiedzeniem stosunku pracy (odszkodowanie, przywrócenie do

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 7  |  8  |  9  |  10  |  11 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.