Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podstawa do żądania obniżenia alimentów

, urodził mi sie syn i teraz dostaje tylko z ośrodka pomocy społecznej niewielką kwotę. Nie mogę podjąć żadnej pracy. Chciałbym się dowiedzieć, czy mogę się starać o obniżenie lub ewentualnie zniesienie alimentów. Obecnie mam przyznane przez sąd 250 zł na

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 października 2007

Rozwiązanie przez pracownika umowy zawartej na czas określony jest możliwe za zgodą pracodawcy

obowiązuje do końca b. roku. Jak mogę rozwiązać obowiązującą mnie umowę o pracę z końcem października? Zaznaczam, że w umowie nie było żadnych informacji o możliwości wypowiedzenia umowy.

Kodeks pracy w art. 32 § 1, przewiduje, że zarówno pracownik jak i

Słowa kluczowe: rozwiązanie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 października 2007

Zachowek a roszczenie o odsetki

§ 1 Kc (Kodeksu cywilnego), zgodnie z którym, zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie

Słowa kluczowe: odsetki, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Zachowek stanowi prawo spadkobieców ustawowych, w przypadku dokonania darowizn przed śmiercią spadkodawcy

że nic nam nie da i rozprzedaje oraz przepisuje majątek na swoje małoletnie wnuki itp. Żadne rodzeństwo nic nie otrzymało. Czy i jak możemy ubiegać się o to co nam sie należy po gospodarstwie rodziców, które też dzięki naszej pracy powstało?

Musi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2008

Wymagania stawiane kandydatom na prezesa zarządu banku

ściganych z oskarżenia prywatnego, 5. nie spowodowała udokumentowane straty w miejscu pracy albo w związku z pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej, 6. nie został wobec niej orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Wielkość roszczenia o zachowek

spadkodawcy , którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2011

Zastaw rejestrowy

praw zastawem rejestrowym staje się skuteczne z chwilą ich nabycia przez zastawcę. W przeciwieństwie do podmiotów uprawnionych do zabezpieczenia wierzytelności zastawem rejestrowym, mamy w stosunku do przedmiotów jedynie przykładowe podanie przez

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 maja 2006

Naprawa gwarancyjna samochodu

związany. Jednakże jeżeli żądamy obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad, jednak nie zawsze

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 czerwca 2006

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie decyzji administracyjnej

ostatnim przypadku roszczenie o odszkodowanie służy w stosunku do strony winnej powstania tych okoliczności. O odszkodowaniu przysługującym od organu wymienionego w § 1 orzeka organ administracji publicznej, który stwierdził nieważność decyzji z powodu

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2006

Środek odwoławczy od orzeczenia dyscyplinarnego izby adwokackiej

Adwokackiej, w drodze rozporządzenia, wydaje szczegółowe przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym. Tym samym utraciło moc Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1998 roku, w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów i

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 87  |  88  |  89  |  90  |  91 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.