Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Korzystanie z rzeczy wspólnej

o parkowanie, o czym wyraźnie pisałem w liście do zarządcy. Uważam ze jest łamane moje prawo, a radca prawny zarządcy celowo ukierunkowuje odpowiedz na parkowanie i drogę pożarowa, aby mnie zwieść i żebym dalej nie dochodził swego prawa. W tej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 czerwca 2007

Kara umowna zastrzeżona w umowie

spełnił świadczenie (wpłacił jednak zaliczkę), a Pan w okresie zwłoki dłużnika nie wypowiedział umowy, stąd teraz nie ma Pan podstaw do jej wypowiedzenia. Zgodnie z art. 481 § 1 Kc (Kodeksu cywilnego), jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2007

Podział nieruchomości wspólnej na wniosek współwłaścicieli

współwłaścicieli Zgodnie z art. 211 k.c. (kodeksu cywilnego), każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym

Słowa kluczowe: podział nieruchomości
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2009

Opłata adiacencka w przypadku podziału nieruchomości

. Z przepisu powyższego wynika jednoznacznie, że opłata adiacencka może być naliczona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Takie rozumienie tego przepisu jest zgodne z definicją legalną wskazaną w art. 4 pkt. 11 ustawy o gospodarce

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009

Właściwość przy rejestracji pojazdu

drogowym, rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2012

Nie każda umowa wymaga zachowania formy pisemnej

dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Jeżeli chodzi o sam wymóg zachowania formy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2013

Zwrot podatku od dochodów zagranicznych

muszą wypełnić formularz PIT-36, a także od tego roku do zeznania należy dołączyć załącznik PIT/ZG. Załącznik ten będzie zawierał informacje o dochodach uzyskanych za granicą oraz o zapłaconym tam podatku. Odnośnie pracy w Wielkiej Brytanii - to nie

Słowa kluczowe: podatek, podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 kwietnia 2007

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

. Zgodnie z art. 33 k.p. (kodeksu pracy), przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Zatem aby wypowiedzieć umowę o

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 grudnia 2008

Zamiana grzywny na areszt

użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem do pełnego miesiąca. Jeżeli skazany, mimo możliwości, nie uiści grzywny w terminie ani też nie podejmie orzeczonej pracy społecznej

Słowa kluczowe: grzywna, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 stycznia 2007

Zasądzone odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę brutto czy netto

Wygrałem sprawę w Sądzie Pracy o odszkodowanie za bezpodstawne zwolnienie mnie z pracy. Wysokość odszkodowania wynosi 10.000 zł. Co stanowi trzy moje pensje brutto. Gdy pracowałem z każdej pensji brutto był odprowadzany podatek i składki ZUS

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 września 2007
« Poprzednia 1 … 86  |  87  |  88  |  89  |  90 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.