Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Po nabyciu spadku spadkobiercy winni dokonać jego działu

, które mogą być stosowane niezależnie do różnych przedmiotów należących do spadku. Jednym ze sposobów jest przyznanie rzeczy na własność jednemu ze spadkobierców. W przypadku, gdy wartość rzeczy mieści się w schedzie spadkowej nie ma potrzeby spłacania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2012

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Nastąpił zbieg egzekucji ze strony ZUS i komornika sądowego. Sąd przekazał egzekucję komornikowi sądowemu. Ponieważ ZUS wystawił tytuły wykonawcze oddzielnie na składki emerytalną, społeczną i zdrowotną, to komornik wszczął egzekucję również

Słowa kluczowe: egzekucja, zbieg egzekucji
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2006

Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta pod warunkiem

ponosić koszty związane z opłacaniem mieszkania. Zakup zamierzam sfinansować w części ze środków własnych, część z kredytu bankowego.Problem stanowi zastrzeżenie zbywców, które chcą zamieścić w akcie notarialnym klauzulę, aby sprzedawanej nieruchomości nie

Słowa kluczowe: nieruchomość, warunek
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2006

Dział spadku

podziału nie doszło, konieczne jest przeprowadzenie postępowania o dział spadku. Może wówczas każdy ze spadkobierców złożyć wniosek do sądu o dział spadku. Od wniosku o dział spadku pobiera się opłatę stałą w kwocie 500 złotych, a jeżeli zawiera

Słowa kluczowe: dział spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2006

Przedawnienie roszczenia po uzyskaniu tytułu wykonawczego

ściągnięcie ze mnie kwoty, na która opiewał rachunek razem z odsetkami i innymi kosztami. Czy takie roszczenie nie uległo juz przedawnieniu (wyczytałam, że zobowiązania okresowe wygasają po 3 latach). Po drugie czy nie jest to dziwnie, ze komornik odzywa się

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 marca 2007

Pierwszeństwo w nabyciu wynajmowanego garażu

przepisów o prawie spółdzielczym w lipcu br. spółdzielnia nie jest przygotowana na sprzedaż garaży i na chwilę obecną dopóki wszelkie sprawy związane ze sprzedażą lokali się nie wykrystalizują takich sprzedaży nie będzie. Czy spółdzielnia może faktycznie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2007

Podział nieruchomości musi uwzględniać drogi wewnętrzne

. Moje pytanie dotyczy, czy jest możliwość w takiej sytuacji wydzielenia drogi koniecznej z części mojej i jego działki. np ja oddaję ze swojej długości 3 m i on ze swojej długości działki oddaje 3 m na drogę?

Drogę konieczną można przeprowadzić

Słowa kluczowe: podział nieruchomości
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2007

Egzekucja prowadzona wobec wspólnika spólki cywilnej

należności spółki cywilnej?

Komornik prowadząc egzekucję wobec jednego ze wspólników spółki cywilnej, nie może prowadzić egzekucji z rachunku bankowego spółki cywilnej, czy też z innego jej majątku. Zgodnie z art. 778 k.p.c. (kodeksu postępowania

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 stycznia 2009

Możliwość zabudowania gruntu w obszarze zieleni urządzonej

zabudowy gruntu, nie może się odnosić do subiektywnej oceny urzędnika. Właściciel nieruchomości może korzystać ze swojego prawa własności w sposób odpowiadający społeczno gospodarczemu przeznaczeniu tego prawa. Społeczno-gospodarczego przeznaczenia gruntu

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2009

Prawo wspólnika do dywidendy może być uprzywilejowane

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest dwóch wspólników, wszystkie udziały są równe (brak uprzywilejowanych), objęte w równiej części przez każdego ze wspólników (po 50%). Czy zgromadzenie wspólników może przeznaczyć część zysku na wypłatę

Słowa kluczowe: dywidenda
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 84  |  85  |  86  |  87  |  88 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.