Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zmiana imienia lub nazwiska następuje jedynie z ważnych powodów

zostało zmienione. Przepisy ustzin określają też zakazy związane ze zmianą imienia lub nazwiska. Dotyczy to przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2012

Obowiązek przekzywania wynagrodzenia do rąk współmałżonka, rozwód i podział majątku

jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimenty). Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Jeżeli

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2007

Zaległości wobec ZUS powstałe przed 1 stycznia 1999 roku mogą być dochodzone przez lat 10

. Bieg przedawnienia po przerwaniu biegnie na nowo, a przy zawieszeniu nie wlicza się okresu przedawnienia. Tym samym, z uwagi na wszczęcie i prowadzenie egzekucji terminy przedawnienia prawdopodobnie nie nastąpiły. Natomiast w stosunku do zaległości

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 listopada 2008

Zwrot bonifikaty w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego jako spadkobierca testamentowy

po jej waloryzacji, w wypadku przeniesienia własności lokalu mieszkalnego jakie ma miejsce w wyniku spadku na rzecz osoby, która nie jest osobą bliską w stosunku do spadkodawcy. (jak ma to miejsce w opisanym przypadku). Wynika to choćby z treści art

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 września 2009

Darowizna na rzecz osoby, która nie jest uprawniona do zachowku

kosztem swego majątku. Darowizna jest zatem umową nieodpłatną. Możliwe jest jednak zastrzeżenie świadczeń (na rzecz darczyńcy lub osoby trzeciej) bez względu na to, w jakim stosunku pozostają one do wartości darowizny, nie zmienia tej umowy w czynność

Słowa kluczowe: darowizna, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Zwrot nakładów przy umowie dzierżawy

art. 694 k.c. stosuje się odpowiednio do umowy dzierżawy. I tak 676 k.c. reguluje kwestię ulepszeń jakich dokonał najemca/dzierżawca w przedmiocie najmu/dzierżawy podczas trwania stosunku najmu/dzierżawy. A zatem zgodnie z art. 676 § 1 k.c.: Jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Prawa autorskie do wizerunku oraz utworu audiowizualnego

umówioną zapłatę za pozowanie. Przepis ust. 2 zezwala na wykorzystanie wizerunku bez zgody osoby, której on dotyczy i bez konieczności dokonania zapłaty, w stosunku do: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Obowiazki małżonków w czasie trwania sprawy rozowodowej

, to jak to mam załatwić. to jest ponoszenia opłat za: kredyt mieszkaniowym który wspólnie mamy, opłat za prąd, telefon, gaz, wodę, przedszkole syna i podatku za działkę i dom. Czy żona idąc na nocną zmianę do pracy, w czasie kiedy ja jestem w domu ma

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lipca 2006

Zasiłek rodzinny na wyspach

pracy takiej jak: Careers Service, Connexions Service, Ministry of Defence, Department for Employment and Learning (Irlandia Północna), Education and Library Board (Irlandia Północna). Dziecko takie musi aktywnie szukać pracy lub szkolenia w celu

Słowa kluczowe: opieka społeczna, zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2007

Dowód nabycia nieruchomości z majątku odrębnego małżonka

W 2001 roku w trakcie trwania małżeństwa zakupiłem mieszkanie razem z rodzicami, W akcie notarialnym jest zapisane ze 1/2 mieszkanie jest zakupiona z majątku odrębnego mojego, a 1/2 z majątku moich rodziców. Teraz żona chce przed sądem powiedzieć

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2011
« Poprzednia 1 … 83  |  84  |  85  |  86  |  87 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.