Kalendarz przedsiębiorcy: 25-08-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Egzekucja z wkładu mieszkaniowego

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, są przepisami lex specialis w stosunku do przepisów Prawa spółdzielczego. Z godnie jednak z art. 27 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 roku, Prawo spółdzielcze stanowi że, jeżeli egzekucja z innego majątku członka

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie

Państwo z określonym roszczeniem, to przedawnia się ono na zasadach ogólnych. W stosunku do tego roszczenia nie ma zastosowania treść przepisu art. 125 k.c. Zgodnie bowiem z art. 321 § 1 k.p.c sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 lipca 2010

Wypowiedzenie umowy użyczenia

użyczającego o żądaniu zwrotu rzeczy powoduje wygaśnięcie stosunku użyczenia. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2010

Roszczenie regresowe Zakładu ubezpieczeniowego wobec sprawcy szkody komunikacyjnej

na wierzycieli w stosunku do wielkości ich wierzytelności. W przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, potrącenia dokonywane na podstawie wszystkich tytułów wykonawczych mogą być dokonywane w razie egzekucji innych należności niż świadczenia

Słowa kluczowe: roszczenie regresowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2010

Stroną umowy przechowania jest składający oraz przyjmujący na przechowanie

pojazdu, którym był Pana wujek a przechowawcą. Nie jest Pan zatem stroną tego stosunku cywilnoprawnego, a tym samym nie ma Pan czynnej legitymacji procesowej w tej sprawie. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2011

Kurator nie korzysta z ochrony prawnej jeżeli przekracza swoje uprawnienia

dnia 12 czerwca 2003 roku kurator dla dorosłych, realizując czynności związane z kontrolą skazanego w okresie próby oraz kontrolą sprawcy przestępstwa, w stosunku do którego warunkowo umorzono postępowanie karne lub zawieszono wykonanie kary

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012

Wynagrodzenie prowizyjne jest należne jeżeli strony ustaliły taki sposób jego ustalenia

zawierają umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Przepis ten stanowi tzw. granicę swobody umów, co oznacza w praktyce

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2013

Właściwość sądu w sprawie alimentacyjnej

obecnej nie może zajmować się wnukiem, ze względu na stan zdrowia. Dziecko mieszka ze mną od lutego 2006 roku, a ja nadal mam potrącane alimenty. Gdzie powinnam napisać pozew i w jakiej formie o zniesienie alimentów?

Oczywiście w sytuacji, gdy

Słowa kluczowe: alimenty, właściwość sądowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2006

Zakres wymaganej zgody współaściciela nieruchomości

posiada pozostałe 2/3 części własności nieruchomosci?

Zgodnie z art. 197 kc (kodeksu cywilnego) każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Jednakże współwłaściciele są uprawnieni do korzystania

Słowa kluczowe: współwłasność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2007

Syn zamieszkujący w chwili śmierci z emerytowanym żołnierzem ma prawo do służbowego lokalu mieszkalnego

Jestem emerytem wojskowym. Mieszkam w lokalu zarządzanym przez WAM. Mieszkanie było do wykupu (obecnie zawieszony). Czy po mojej śmierci, mieszkający stale ze mną syn (pełnoletni), będzie mógł mieszkać (zgodnie z k.c.), czy będzie musiał mieszkanie

Słowa kluczowe: mieszkanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 kwietnia 2009
« Poprzednia 1 … 81  |  82  |  83  |  84  |  85 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.