Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Eksmisja byłego małżonka z mieszkania po rozwodzie

innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia. Współlokator może wytoczyć powództwo o

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 kwietnia 2008

Wspólnota mieszkaniowa może ustalić opłaty niejednakowe dla wszystkich

), wynikający z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali obowiązek właścicieli lokali ponoszenia w określonym stosunku wydatków związanych z utrzymaniem ich lokali nie oznacza konieczności określania skali tych obciążeń w jednakowej, dla wszystkich

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 kwietnia 2008

Uprawnienia kuratora w likwidatora w spółdzielni

, obowiązany jest równocześnie wyznaczyć innego. Z przepisów tych nie wynika, sytuacja złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji przez likwidatora. Nie mniej jednak, stosowanie odpowiednich przepisów w stosunku do likwidatorów jak do członków zarządu, daje

Słowa kluczowe: kurator, likwidator
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 czerwca 2008

Wykup mieszkania komunalnego od gminy nie jest możliwy gdy najemca lub współmałżonek posiada inny lokal mieszkalny

natomiast jako główny najemca zameldować syna, o ile zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych, przebywa on w tym mieszkaniu z zamiarem stałego w nim pobytu. Kwesta meldunkowa jest odrębną sprawą (administracyjną) w stosunku do najmu i

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 sierpnia 2008

Dzieci z mocy prawa wchodzą w stosunek najmu po zmarłym najemcy, jeżeli zamieszkiwały w lokalu przed jego śmiercią

istnienia stosunku najmu. Nikt nie ma prawa wyrzucać z lokalu mieszkalnego osób przebywających tam zgodnie z prawem. Jeżeli zaszły takie okoliczności, można złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W zależności od

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2008

Wcześniejsze zakończenie orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów

okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok. Jednakże w myśl art. 84 § 2 k.k. przepisu

Słowa kluczowe: kara, prawo jazdy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 września 2008

Służebność gruntowa może zostać ustanowiona wbrew stanowisku właściciela

właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2008

Ulga prorodzinna może być rozliczona przez każdego z rodziców

tym zastrzeżeniem, że w przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, tzn. temu u którego dzieci faktycznie zamieszkują. Co do zasady zatem, w przypadku gdy rozwodu lub

Słowa kluczowe: ulga podatkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 stycznia 2009

Przedawnienie roszczeń z działalności gospodarczej

Czy przedawniają się roszczenia dotyczące zapłaty za towar w działalności gospodarczej? W 2006 roku komornik powiadomił mnie, że przyłączył sprawę egzekucji jednej firmy do wszczętego wcześniej postępowania. Swoje zobowiązanie w stosunku do

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Poświadczenie dziedziczenia sporządzone przez notariusza

dziedziczenia, jeżeli: w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku; w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2009
« Poprzednia 1 … 80  |  81  |  82  |  83  |  84 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.