Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Spadek a bezskuteczna egzekucja

żądania uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne w stosunku do wierzyciela, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia (art. 1024 § 1 kc). Oczywiście jest to uprawnienie, z którego wierzyciel może ale nie musi skorzystać. Ma na to 6 miesięcy, od

Słowa kluczowe: egzekucja, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2007

Spadek a uprawnienia do rekompensaty za mienie zabużańskie

spadkowe regulowane jest przez przepisy Kc (Kodeksu cywilnego). Sąd wyda postanowienie o stwierdzenie nabycia całego spadku posiadanego przez spadkodawcę na zasadach ogólnych. Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty, jest w stosunku do Kc przepisem

Słowa kluczowe: rekompensata
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 października 2007

Umowa sprzedaży mieszkania zawarta przez pełnomocnika

zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Jeżeli jednak pełnomocnictwo nie zawiera zrzeczenia się odwołania pełnomocnictwa, faktycznie może zaistnieć sytuacja, że

Słowa kluczowe: pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Nabycie spadku oraz dział spadku

do uzupełnienia zachowku będzie mógł się powołać na zarzut przedawnienia i odmówić spełnienia świadczenia. Roszczenie o zachowek przedawnia się wobec osób zobowiązanych do uzupełnienia zachowku, w tym także w stosunku do rodzeństwa, które np

Słowa kluczowe: dział spadku, nabycie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Zmiana wysokości alimentów oraz zasiłków w przypadku zawarcia małżeństwa

rozwiedzionemu (alimenty na małżonka) wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Czyli w zakresie alimentacyjnym w stosunku do dzieci alimenty nie wygasają w związku z zawarciem małżeństwa, wygasają alimenty jeżeli były ustanowione na Panią

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Zrzeczenie się roszczenia o zachowek

przyszłości w stosunku do Pana w zakresie roszczenia o należny jej zachowek i zobowiązuje się wymeldować z mieszkania. Wówczas w sytuacji gdyby Pana siostra wystąpiła z roszczeniem o zachowek, może Pan wskazać taki dowód w sądzie i żądać oddalenia powództwa, z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2007

Solidarna odpowiedzialność poręczyciela za spłatę długu

się do zarzutów powodujących bezskuteczność roszczenia wierzyciela w stosunku do poręczyciela a dotyczących działań (zaniechań) wierzyciela, określonych w art. 879 § 2, 880 i 887 kc. Reasumując wierzyciel może dochodzić od Pana zapłaty, jeżeli nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Niedozwolone klauzule umowne w umowie z posrednikiem w obrocie nieruchomościami

się ona prawu, zasadom współżycia społecznego lub istocie stosunku prawnego. Nie uzgodnione indywidualnie z konsumentem są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do

Słowa kluczowe: klauzule umowne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2008

Odwołanie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie

?

Zgodnie z art. 101 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. W przypadku

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 lutego 2008

Odwołanie darowizny już wykonanej możliwe jest tylko w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego

także w formie darowizny, np. ½ części nieruchomości, spowoduje, że zakładając, że mielibyśmy do czynienia z taką niewdzięcznością przez Pana żonę w stosunku do jej rodziców, to odwołanie darowizny nastąpiłoby jedynie w ½ części darowanej

Słowa kluczowe: darowizna, odwołanie darowizny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 marca 2008
« Poprzednia 1 … 79  |  80  |  81  |  82  |  83 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.