Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Darowizna dokonana przez spadkodawcę, co do zasady jest doliczona do masy spadkowej dla potrzeb obliczenia zachowku

całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Spłata zobowiązań wobec komornika powoduje zakończenie egzekucji

rozpoznaniu sprawy wchodzi w zakres podstawy faktycznej żądania pozwu, mimo, że w toku postępowania nie został przez strony przedstawiony. W sytuacji gdyby wierzyciel wystąpił ponownie w stosunku do Pani z tym samym powództwem albo opartym na tej

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 grudnia 2008

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania w razie zalegania z zapłatą czynszu

okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, właściciel lokalu może wypowiedzieć stosunek prawny. Wypowiedzenie

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2009

Władza rodzicielska nad dzieckiem po rozwodzie

wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 listopada 2009

Umowa o przydział mieszkania spółdzielczego

. Co do zasady, w stosunku do członków przyjętych w poczet spółdzielni, zarząd winien jest dokonać zawarcia z członkiem spółdzielni umowy określającej kolejność przydziału lokalu w budynku wielorodzinnym. Kolejność tę określa numer umowy. Umowa

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 września 2010

Wyjawienie majątku dłużnika

albo spis składników majątku, wówczas może odpowiadać karnie tak jak za składnie fałszywych zeznań. Wyjawienie majątku nie ma żadnych skutków majątkowych w stosunku do dłużnika, ma jedynie na celu uzyskanie pełnej wiedzy o tym jaki majątek ruchomy lub

Słowa kluczowe: dłuznik, egzekucja, poręczyciel, sąd
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2011

Wznowienie zakończonego postępowania o podział majątku

późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 czerwca 2012

Dzieci nie odpowiadają za długi rodziców

stanie faktycznym brak jest jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych do zajmowania rachunku bankowego córki dłużnika lub innego prowadzenia w stosunku do niej egzekucji. Porady prawne / pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lipca 2012

Postępowanie upadłościowe Amber Gold a sprawa karna - to dwa różne postępowania

oddzielne sprawy i toczą się przeciwko odrębnym podmiotom. Postepowanie upadłościowe prowadzone jest w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i to z masy upadłości tej spółki będą zaspokajani wierzyciele, którzy zgłoszą swoje wierzytelności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2012

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albo ten, kto z łatwością mógł się o tym dowiedzieć. Jeżeli zatem nabywca ten nie działał w złej wierze, praktycznie nie ma możliwości unieważnienia dokonanej sprzedaży na rzecz tej osoby. W stosunku do osoby tej

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2009
« Poprzednia 1 … 76  |  77  |  78  |  79  |  80 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.