Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odstąpienie od umowy rezerwacji lokalu mieszkalnego zawartej z deweloperem i zwrot wpłaconej zaliczki

sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego – art. 3531 Kodeksu cywilnego. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku zawierania umów z konsumentami zasada ta posiada wiele ograniczeń określonych w art. 385 Kc

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Oszustwo dokonywane przez byłego pracownika

). Gdzie i jak mam zgłosić takie przestępstwo? Jakie mogą być konsekwencje prawne w stosunku do tych osób? Jak uchronić się przed skutkami takich działań? Czy muszę płacić za w ten sposób wyłudzony towar?

Musi Pani jak najszybciej udać się do

Słowa kluczowe: oszustwo, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 grudnia 2006

Przypozwanie i zabezpieczenie powództwa

interwenient uboczny. Skutki związane z interwencją uboczną określone w art. 82 powstają w stosunku do wezwanego, który nie zgłosił przystąpienia, z chwilą, w której przystąpienie było możliwe. - art. 84 i 85 kpc. Można także złożyć wniosek o

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 maja 2007

Renta planistyczna

w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Rentę planistyczną pobiera gmina dopiero wtedy, gdy właściciel zbywa w

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 maja 2007

Budowa budynku na cudzym gruncie

trwałego zarządu ograniczonego prawa rzeczowego stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych W przypadku wybudowania budynku na cudzym gruncie

Słowa kluczowe: pozwolenie na budowę
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 maja 2007

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę testamentowego

pokrzywdzeniem wierzycieli, daje uprawnienie wierzycielom do żądania uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne w stosunku do wierzyciela, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia (art. 1024 § 1 kc). Oczywiście jest to uprawnienie, z którego wierzyciel

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 maja 2007

Usunięcie działki z rezerwy pod budowę drogi - realizację celu publicznego

podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Według art. 112. ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. wywłaszczenia można dokonać tylko w stosunku do

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2007

Podwyższenie kapitału nie wymagające zmiany umowy spółki

podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, przy zachowaniu wymagań określonych w § 1, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 stycznia 2008

Wysokość odszkodowania za wyrządzoną szkodę

oparte, czyli jeżeli np. strona internetowa działająca na tej określonej domenie, przynosiła poszkodowanemu dochód, to winien on określić poziom tego dochodu w stosunku rocznym oraz wskazać jak ten dochód się kształtował, aby można było ustalić dynamikę

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Wnuk najemcy nie wchodzi w stosunek najmu z mocy prawa, po jego śmierci

uznać, że w stosunku do niego przepis ten nie znajduje zastosowania. Na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy, który w u chwale z dnia 21 maja 2002 roku, sygn. akt III CZP 26/02, stwierdził, że wnuk zmarłego najemcy nie należy do osób wymienionych w art

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 sierpnia 2008
« Poprzednia 1 … 75  |  76  |  77  |  78  |  79 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.