Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wierzyciel nie może odmówić spełnienia świadczenia przez dłużnika, choćby było częściowe

hipoteki? I kiedy ja mogę te pieniądze wybrać? A jak one tracą na wartości, to np. za 20 lat wybiorę te same pieniądze, które wówczas będą symboliczne?

Wierzyciel (jakim jest Pani w stosunku do brata, który ma Panią spłacić) nie może odmówić przyjęcia

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2008

Wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania w sprawie cywilnej

nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu, w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku dotyczącego tego samego stosunku prawnego; w tym wypadku przedmiotem rozpoznania przez sąd jest nie tylko zaskarżony wyrok, lecz są

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Wykup mieszkania komunalnego w przypadku posiadania nieruchomości gruntowej

mieszkań mieć stosunek najmu z gminą. Odnosząc się zatem do samego stosunku najmu, to zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, rada gminy

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 grudnia 2009

Bank ma ograniczony czas na dochdzenie swoich roszczeń

roszczenia o świadczenia okresowe lub związane z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata – art. 118 k.c. (kodeks cywilny). W przypadku roszczeń z tytułu prowadzenia rachunku bankowego przepisem szczególnym w stosunku do ogólnej zasady jest w tym

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2010

Hipoteka wygasa jeżeli cesja wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową kaucyjną nie określa przelania także praw z tej hipoteki

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jak podnosi się w doktrynie i piśmiennictwie, treść art. 107 u.k.w.h. powinna być interpretowana jako przepis szczególny w stosunku do przepisów zwiazanych z cesją wierzytelnosci

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do spłaty wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego

. Oznacza to, że w stosunku do dłużnika alimentacyjnego może być prowadzone postępowanie egzekucyjne przez właściwy organ, który wypłacił świadczenia alimentacyjne a jednocześnie świadczenia takie są wypłacane z funduszu alimentacyjnego na rzecz osoby

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2010

Zwrot pieniędzy finansujacych zakup i remont mieszkania teściów

przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu za podstawę samodzielnego roszczenia w sytuacji, gdy z istoty łączącego strony stosunku prawnego przepisy te nie mogą być stosowane nawet posiłkowo. Z opisanego stanu faktycznego raczej wynika, że tu nie było innego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2011

Odszkodowanie za zamowanie lokalu bez tytułu prawnego

wynajmującego można w sposób dorozumiany wywieźć zgodę na dalsze trwanie stosunku najmu. W związku z milczącym przedłużeniu umowy najmu, umowa ta zachowuje ważność co do wszystkich jej istotnych postanowień więc także w zakresie wysokości czynszu najmu. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2011

Zameldowanie na pobyt stały nie ma związku z prawem do zajmowania lokalu mieszkalnego

, mieszkaniowym zasobie gminnym i zmianie Kodeksu cywilnego. Przepisy tej ustawy chronią lokatorów przed bezzasadnym wypowiedzeniem stosunku najmu a także przed wyrzuceniem ich na bruk po rozwiązaniu takiej umowy. W stosunku do osoby

Słowa kluczowe: eksmisja, PESEL, pobyt stały, umowa najmu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2012

Prawa autorskie a dozwolony użytek

wydawnictw tylko w zakresie własnego użytku osobistego, który to zakres obejmuje także korzystanie przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego (art. 23 cytowanej ustawy). Nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2006
« Poprzednia 1 … 74  |  75  |  76  |  77  |  78 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.