Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykroczenie nieuzasadnionego wezwania policji

mojego męża. Sumą czego stwierdziła, że interwencja policji była bezzasadna i że w stosunku do mnie zostanie złożony wniosek do sądu o ukaranie. Sprawa jest kuriozalna, wezwani policjanci mimo, że mąż zachowywał się arogancko i agresywnie mnie chcą ukarać

Słowa kluczowe: wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 stycznia 2008

Bank może ujawnić informację stanowiącą tajemnicę bankową za zgodą osoby, której informacje te dotyczą

dnia 31 sierpnia 1997 roku, Prawo bankowe, bank zwolniony jest z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej w stosunku do osób, której taką informacje udziela, jedynie w zakresie informacji dotyczącej tej osoby. Ustawodawca dopuszcza udzielenie informacji

Słowa kluczowe: poręczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2008

Na wynajęcie mieszkania muszą się zgodzić wszyscy współwłaściciele

interesy wszystkich współwłaścicieli. Jeżeli zatem Pani brat by się zgodził na najem, mogłaby Pani zawrzeć umowę najmu, przy czym czynsz przypadłby zarówno Pani jak i pozostałym współwłaścicielom, w stosunku do posiadanych udziałów. Ponadto wszyscy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

W przypadku spadku, można zamiast w sądzie przeprowadzić poświadczenie dziedziczenia u notariusza

, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku. Notariusz odmawia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli: w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 stycznia 2010

Zwołanie wspólnoty może skutecznie zobowiązać jej zarząd do podjęcia określonego dziłania

podjęcie się rozwiązania tego problemu (w tym ustalenia przyczyny). Swoje uprawnienie może Pan w stosunku do zarządu wywodzić z art. 27 ustawy o własności lokali, który stwierdza, że każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2011

Wierzyciel może wnosić do komornika o ogłoszenie licytacji nieruchomości w okreśłony sposób

postępowanie egzekucyjne w stosunku nieruchomości, to zasadniczo w przypadku jej prowadzenia poza złożeniem wniosku o wszczęcie i wyznaczenie licytacji, a także uiszczenia zaliczki na opis i oszacowanie, wierzyciel nie ma zbyt wielu możliwości działania. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2011

Podstawowe informacje o postepowaniu spadkowym i prawie do zachowku

. W opisanym zatem przypadku właściwym do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku będzie sąd rejonowy, ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (nie może zatem Pana zona złożyć wniosku, w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2008

Umowa NDA - umowa o zachowaniu poufności

jest umową występującą pod różnymi nazwami, nie mniej jednak najprościej mówiąc jest to umowa o zachowaniu poufności. Może występować jako odrębna umowa lub jako klauzula umowna w innej umowie. Na podstawie umowy jedna ze stron udostępnia drugiej poufne

Słowa kluczowe: umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2008

Jaka forma umowy z firmą zagraniczną

pracy na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło na terytorium Szwajcarii. Inaczej będzie wyglądała sytuacja w przypadku prowadzenia przez Pana działalności gospodarczej i zawarcia kontraktu z firmą szwajcarską na świadczenie usług lub wykonanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007

Darowizna dokonana przez spadkodawcę doliczona do spadku

oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy

Słowa kluczowe: darowizna, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 października 2007
« Poprzednia 1 … 71  |  72  |  73  |  74  |  75 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.