Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Zgodnie jednak z art. 167 1 k.p. w okresie

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 grudnia 2008

Samoocena pracownika opery

tancerza wg. kanonu estetyki baletowej. Nie bardzo wiadomo jaki jest kanon estetyki baletowej gdyż tancerze są różni, myślę tu o wzroście i muskulaturze. Nigdzie nie ma precyzyjnie ujętych norm , do których można by się odnieść.

Do pracy w operze

Słowa kluczowe: balet, ocena pracownika, opera, praca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 kwietnia 2014

Miejsce do parkowania nie jest parkingiem

Skradziono mi rower, który kupiłem na raty, z parkingu przy zakładzie pracy. Kradzież została zgłoszona wartownikom, spisali moje dane i w ich obecności zgłosiłem kradzież policji. Został spisany protokół. Parking nie jest ogrodzony, ani nie ma

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2006

Alimenty z odprawy emerytalnej

mojego wynagrodzenia przez zakład pracy, na mój wniosek zresztą. Z alimentami nie zalegam. W tym miesiącu odchodzę na emeryturę. W związku z tym, czy muszę przekazać dodatkową kwotę alimentów z odprawy emerytalnej? Osoba prowadząca Dział Finansowy w mojej

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2007

Możliwości wejścia w stosunek najmu mieszkania komunalnego oraz mozliwość jego wykupu

są zameldowane na pobyt stały) – warunek ten nie jest wymagany w razie przeprowadzenia postępowania przetargowego lub zawarcia umowy z osobami ze względu na charakter świadczonej przez nich pracy (np. specjaliści, których Gmina chcę pozyskać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Zatarcie skazania

kary na okres próby, tym samym w stosunku do Pana zastosowanie ma przepis art. 76 § 1 kk – czyli zatarcie skazania nastąpi 1 czerwca 2006 roku. Skazanie następuje z mocy prawa i wszystkie dane powinny być usunięte z rejestru. Pana karta karna powinna

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2006

Usunięcie danych niesolidnego klienta z bazy

, którzy niewywiązali się w spsób prawidłowy w stosunku do banku należącego do BIK, nie tylko nie muszą usuwać danych wcale, ale co do zasady dane te przechowują. Działania takie mają na celu ochronę sektora bankowego. Oczywiście nie znaczy to, że jakiś

Słowa kluczowe: dłużnik
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 grudnia 2006

Wykwaterowanie z mieszkania służbowego

. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, W stosunku do osób niebędących żołnierzami służby stałej, które nie uiszczają pełnych opłat za używanie lokalu lub pełnych opłat pośrednich z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego przez łączny okres dłuższy niż trzy

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 czerwca 2007

Nienależne świadczenie - zapłaone i wyegzekwowane środki przez komornika

wpłaty (która skutkuje nadpłatą w stosunku do Pana zobowiązania), to dokonana wpłata na rachunek kancelarii jest nienależnym świadczeniem. Podstawą prawną zwrotu jest art. 410 § 2 Kc (Kodeksu cywilnego), świadczenie jest nienależne, jeżeli ten

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 października 2007

Odwołanie darowizny wykonanej

możliwe. Zakładając jednak, że mielibyśmy do czynienia z taką niewdzięcznością w stosunku do Pani męża, to odwołanie darowizny nastąpiłoby jedynie w ½ części darowanego domu, z uwagi na fakt, że przedmiotem darowizny dokonanej przez Pani

Słowa kluczowe: odwołanie darowizny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 70  |  71  |  72  |  73  |  74 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.