Kalendarz przedsiębiorcy: 20-08-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie umowy najmu następuje na zasadach określonych w umowie

zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Swoboda ta zatem nie ma charakteru bezwzględnego i zawarta umowa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 września 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Likwidacja spółki jawnej - obowiazki likwidatorów i wspólników związane z likwidacją

, stanu składników majątkowych i w końcu stosunku obu tych wartości. Jeżeli nie da się bezpośrednio spłacić zobowiązań spółki, należy pozyskać środki na spłatę np. poprzez wprowadzenie do spółki środków pieniężnych przez wspólników. Pozostały majątek, po

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2010

Renta planistyczna dotyczy tylko tej części nieruchomości która została zbyta i dla której dokonano zmiany planu

jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Z przepisu tego wynika, że renta

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 czerwca 2010

Udostępnienie wynajmowanego mieszkania

uzgodnieniu z lokatorem terminu i przy jego udziale). Wypowiedzenie lokatorowi przez wynajmującego stosunku prawnego może nastąpić tylko z następujących przyczyn, na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Przedawnienie roszczeń

jeżeli są to roszczenia o świadczenia okresowe lub związane z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata – art. 118 kc. Przepisem szczególnym w stosunku do ogólnej zasady jest w tym przypadku art. 731 KC zgodnie z którym, roszczenia z

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2006

Prawo do najmu lokalu komunalnego nie jest prawem zbywalnym

stosunku wynika status najemcy lokalu, i w konsekwencji - jego uprawnienie do władania rzeczą. Stosunek najmu nie jest jednak prawem rzeczowym i w razie śmierci najemcy, nie podlega dziedziczeniu. W opisanym stanie faktycznym, prawo własności do lokalu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Współwłaściciel ma prawo do współposiadania nieruchomości

uszanować moje zdanie co do wizyt przez konkretne osoby?

Zgodnie z treścią art. 206 k.c. (kodeksu cywilnego) każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lipca 2012

Rozwód mimo sprzeciwu współmałżonka

takie nie należy do małżeństw zasługujących na ochronę ze względu na interes społeczny – orzeczenie SN z dnia 20.11.1951 r, sygn. C839/51, OSN 1952/1, poz. 1”; Związanie się małżonka z inną osobą węzłem uczuciowym, w którym wprawdzie nie dochodzi do

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 listopada 2007

Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

obowiązków. Wczoraj dostałam wymówienie. Argumentem do zwolnienia mnie miała być redukcja etatów. Wszyscy dobrze wiedzą, że w szkole sekretarka jest niezbędna. Nieoficjalnie dowiedziałam się, że do pracy w sekretariacie zatrudnione zostaną dwie nowe osoby

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 2 czerwca 2007

Co zrobić jak pracodawca nie płaci pensji miesięcznej

dostanie od kontrahentów to zapłaci. Czy można podjąć jakieś działanie żeby go zmusić do zapłaty?

Po pierwsze przysługuje pracownikowi na podstawie art. 55 § 1(1) Kodeksu pracy uprawninie do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 września 2007
« Poprzednia 1 … 69  |  70  |  71  |  72  |  73 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.