Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Brak masy spadkowej po zmarłych może wskazywać na uprawnienie do zachowku

polegającą na prawie korzystania przez wymienionych ze wszystkich pomieszczeń położonych na parterze budynku oraz na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez nieruchomość, na co dziadkowie wyrazili zgodę. O co może starać się moja ciotka?

Pana

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2007

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed małżeństwem

domu i ostatnie wpisy potrzebne do pozwolenia na użytkowanie budynku zostały wpisane już po zawarciu związku małżeńskiego. Ja włożyłem swoje oszczędności w ten dom i mnóstwo pracy fizycznej przy wykańczaniu domu. Jakie mam prawo do tego budynku i czy

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 czerwca 2010

Jak obliczyć należny zachowek i ile kosztuje opłata sądowa

uprawniony jest trwale niezdolny do pracy należny zachowek wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału. Zakładając, że poza przedmiotowym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 maja 2011

Obowiązek alimentacji i opieki nad chorym dorosłym dzieckiem

małe dochody, gdyż pracuje w zakładzie pracy chronionej. Ja opiekuje się domem i płacę wszystkie opłaty, leki, jedzenie, ubranie. Wszystkie zarobione pieniążki przez syna pozostawiam jemu na własne wydatki. Syn wymaga całodobowej opieki rodziny. Czy

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 maja 2007

Kontrola wydatków z należności alimentacyjnej

zaspokojone, wyznacza treść art. 96 k.r.o., według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie - odpowiednio do jego uzdolnień - do pracy dla dobra społeczeństwa. Stosownie do tej dyrektywy rodzice

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2007

Nakłady z majątku wspólnego małzonków dokonane na nieruchomość stanowiącą majątek odrębny małżonka

Rodzice planują rozbudowę i nadbudowę domu mieszkalnego, jednorodzinnego, który jest ich własnością. Nie mają zdolności kredytowej ze względu na wiek. Kredyt hipoteczny na rozbudowę budynku biorę ja za zgodą mojego męża, z którym nie mam

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2010

Zapłata za wykonanie remontu budynku w razie śmierci wykonawcy

osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie, rozwiązuje się wskutek jego śmierci lub niezdolności do pracy. To czy wykonanie umowy o dzieło zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie oceniać należy przez pryzmat dzieła jakie ma być

Słowa kluczowe: roboty budowlane
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Spółka cywilna jako majątek odrębny małżonków

darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Zmiana warunków stanowi podstawę do zmiany obowiązku alimentacyjnego

usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Sąd najwyższy w wyroku z dnia 12 listopada 1976 roku, sygn. akt III CRN 236/76, stwierdził, ze na wysokość alimentów nie mogą mieć wpływu obciążenia pozwanego, takie

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 sierpnia 2014

Spłata małżonka w wyniku podziału majątku małżeńskiego

Czy w podziale majątku wspólnego pomiędzy byłymi współmałżonkami, sąd może nakazać spłatę jednego z małżonków? Czy są dąży do pełnego podziału majątku ( bez udziałów jednej ze stron), a jeżeli nie mam środków lub ochoty na wykup udziału to sąd może

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2008
« Poprzednia 1 … 68  |  69  |  70  |  71  |  72 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.