Kalendarz przedsiębiorcy: 20-12-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa lojalnościowa to umowa pracownika z pracodawcą o dokształcanie

przeznaczone dla mnie? Czy zakład pracy może domagać się zapłaty skoro zapłacił tylko 20% wartości za szkolenie, a reszta była dofinansowana ze środków unijnych? Skoro nie ma w umowie podanej kwoty , to czy w ogóle ta umowa jest wiążąca?

Pracodawca

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2009

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Czy jako osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (jestem osobom niepełnosprawną) mogę zostrać zobowiązana do pracy w godzinach nadliczbowych, w dodatku w niedziekę? Pracodawca, chce abym prace tą wykonywała na podstawie umowy zlecenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 12 grudnia 2006

Ustalenie stażu pracy

w domu z rodzicami. Czy okres ten można zaliczyć do stażu pracy ustalanego do potrzeb wypłaty dodatku za wysługę lat oraz nagrody jubileuszowej na podstawi art. 1 ust.1 pkt. 3 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do

Słowa kluczowe: staż pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 marca 2007

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym

przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia. Ponadto do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy o rozwiązaniu

Słowa kluczowe: nauczyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu

. 218 § 1 k.k. (kodeksu karnego). Zgodnie z tym przepisem, osoba która wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia

Słowa kluczowe: mobbing
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 czerwca 2010

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w związku ze zmianą miejsca zamieszkania

stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia wywołuje skutki jak rozwiązanie umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem

pracodawcę za wypowiedzeniem. Tym samym rozwiązanie umowy o prace w tym trybie daje pracownikowi możliwość skorzystania ze wszystkich świadczeń, które są uzależnione od rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy. Zgodnie z treścią art. 71

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 sierpnia 2012

Nie można rozliczyć straty podatkowej w oparciu o dotację z Funduszu Pracy

W ubiegłym roku osiągnąłem stratę z działalności gospodarczej. Strata wynikła głównie z zakupionych rzeczy sfinansowanych większości z dotacji z Funduszu Pracy (otrzymałem ją z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności), wydatki te stanowiły koszt

Słowa kluczowe: bezrobotny, dotacja, Fundusz Pracy, koszty
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 czerwca 2012

Pracownik nie musi się godzić na rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem stron

przeszkód prawnych do rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron z ustaleniem daty ustania stosunku pracy, nawet znacznie późniejszej niż data zawarcia porozumienia. Pracownik i pracodawca mogą rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron w

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy, zwolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 marca 2008

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika

, dokonując takiej oceny w toku postepowania sądowego. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 - jako nadzwyczajny sposób rozwiązania stosunku pracy - powinno być stosowane przez pracodawcę wyjątkowo i z ostrożnością. Reasumując

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.