Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykup mieszkania komunalnego przez osobę nie będącą najemcą

gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Wejście w stosunek najmu lokalu komunalnego po zmarłym najemcy

, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2010

Zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej

Zleciłem wykonanie pewnej pracy przez e-mail. W żadnej z tych wiadomości nie miałem wyraźnie napisane, że podejmuję umowę i mam czas na rezygnację. Nie było też napisane o braku możliwości rezygnacji. Mój korespondent twierdzi że w momencie

Słowa kluczowe: oferta
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 września 2010

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika na podstawie nieprawomocnego wyroku orzekającego alimenty

inne dziecko, z datą wsteczną od 2009 roku. Złożyłam apelacje, ale z uwagi na to ze wyrok ma klauzule wykonalności komornik zablokował moje konta bankowe, w tym konto firmowe. To uniemożliwia mi zarobkowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Alimenty zasądzone na dziecko pełnoletnie należy uiszczać do czasu uchylenia orzeczenia sądu w tym zakresie

, że obowiazek ten trwa tak długo jak dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10.12.1998 roku sygn. akt I CKN 1104/98, j eżeli dorosłe dziecko ma wyuczony zawód i możliwość pracy oraz chce dalej

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 grudnia 2010

Otrzymanie zachowku podlega podatkowi od spadków i darowizn

rodziców spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Osobom tym należy się zachowek , jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego , który by mu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 marca 2011

Niedopuszczalność drogi sądowej stanowi bezwzględną przesłankę odwoławczą

, eksperymentu procesowego oraz ze świadków. Czy sąd podejmie czynności procesowe, jeżeli tak, to jakie? Jaką wyda decyzję procesową?

Droga sądowa jest jedną z pozytywnych przesłanek umożliwiających rozpoznanie sprawy przez sąd cywilny. Zgodnie z art. 2 § 1

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Remont balkonu obciąża właściciela mieszkania

SAB/Lu 20/10) stwierdzając, że balkon w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, stanowi element obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Tym samym ustawową przesłanką

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2014

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny zwolnione jest z podatku dochodowego

naturze, powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej. Za przychód z nieruchomości odstąpionej nieodpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 stycznia 2010

Zawarcie umowy i wykonanie usługi należy udowodnić

zawarta i należne jest wynagrodzenie sprzedawca wystawił fakturę VAT, gdyż wówczas musiałby odprowadzić podatek (chyba, że usługa jest zwolniona z VAT) oraz zaksięgować przychód i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Prawdopodobnie może wystawić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 listopada 2012
« Poprzednia 1 … 67  |  68  |  69  |  70  |  71 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.