Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski

z tytułu pracy najemnej płaci się w tym Państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. W rozumieniu Konwencji, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która według

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2013

Korekta wpisu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej

skorygować zgodnie ze stanem faktycznym wpis w rejestrze ewidencji gospodarczej i zamknąć działalność gospodarczą z datą przeszłą w 2000 roku, a jednocześnie nie narazić się na zarzut ze strony ZUS, że działalność była prowadzona i występuje wymóg zapłacenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 lutego 2014

Zaplanowany urlop w planie urlopów może być zmieniony tylko z ważnych powodów

W moim zakładzie pracy co roku dostaję kartę planowanego urlopu do podpisania. Zawsze w lipcu nie pracujemy, więc rozumiem, że zakład nam wyznacza 10 dni sam. Resztę dni planujemy sami podpisując ową kartę. Jednak jak chcemy wybrać go, to okazuje

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 stycznia 2009

Wykup mieszkania komunalnego a roszczenia o należny zachowek

zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; w

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2009

Wykonywanie poleceń pracodawcy

zapis jest poprawny, czy można tak wpisać to w regulaminie?

Zgodnie art. art. 100 § 1 kodeksu pracy, pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one

Słowa kluczowe: pracodawca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 grudnia 2007

Choroba zawodowa

Często choruję na kręgosłup, co związane jest z moją pracą. Ostatnio po okresie zwolnienia musiałam przechodzić badania lekarskie dopuszczające mnie do pracy na dotychczasowym stanowisku. Czy mam prawo starać się o uznanie mojej choroby za chorobę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Urlop na żądanie

Czy pracodawca może bez zgody pracownika wpisać mu w grafik pracy urlop na żądanie?

Zgodnie z treścią art. 167 [2] k.p. (kodeksu pracy) pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 września 2012

Wykup mieszkania komunalnego przez osobę spokrewnioną z najemcą

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009

Umowy dzierżawy nie może dotyczyć każdej rzeczy

stosunku prawnego – w takim przypadku będzie to umowa najmu a nie dzierżawy . Nie wszystko można wydzierżawić Mając powyższe na uwadze, w opisanym stanie faktycznym konieczne byłoby ustalenie treści zawartej umowy, a w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 marca 2011

Służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć

wygaśnięcia służebności następuje w wyroku ustalającym. W myśl art. 189 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Interes prawny w

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010
« Poprzednia 1 … 65  |  66  |  67  |  68  |  69 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.