Kalendarz przedsiębiorcy: 15-10-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozporządzenie na wypadek śmierci

dokonać działu spadku (czyli przedmiotowej nieruchomości), domagając się np. sprzedaży nieruchomości i podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży, lub przejęcia nieruchomości przez jednego ze spadkodawców z obowiązkiem spłaty pozostałych spadkobierców

Słowa kluczowe: dziedziczenie, testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Podział wkładu mieszkaniowego pomiędzy współmałżonków po rozwodzie

spłaciliśmy, ze wspólnych już dochodów kredyt lokatorski. Obecnie była żona jednak nie chce przyjąć w żaden sposób do wiadomości, że wkład mieszkaniowy zgromadzony przeze mnie i moich rodziców przed zawarciem związku małżeńskiego stanowi mój majątek osobisty

Słowa kluczowe: wkład mieszkaniowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2007

Zrzeczenie się roszczenia o zachowek

oświadczenia.

Zgodnie z art. 991 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2009

Mieszkanie otrzymane w spadku a eksmisja i prawo do zachowku

ustawy - osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia. Obowiązek

Słowa kluczowe: eksmisja, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 marca 2009

Zstępni mają prawo do zachowku jeżeli nie zostali pozbawieni tego prawa w testamencie

darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu. Zachowek co do zasady wynosi ½ tego co spadkobierca uprawniony do zachowku otrzymałby w wyniku spadkobrania ustawowego (chyba, że jest trwale niezdolny do pracy lub nieletni

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 stycznia 2010

W przypadku darowizn dokonanych za życia przez spadkodawcę, doliczone one mogą być do masy spadkowej

. (kodeksu cywilnego), określonym w tym przepisie osobom (zstępnym czyli dzieciom, wnukom, prawnukom, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy), którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2010

Darowizna nieruchomości dokonana na rzecz jednego z dzieci

darowizny na rzecz jednego ze współmałżonków, własność nieruchomości zgodnie z treścią art. 33 pkt. 2 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), wejdzie do majątku osobistego małżonka obdarowanego, chyba że darczyńca inaczej postanowi. Oczywiście nic nie

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Pieniądze zgromadzone na rachunku firmowym też stanowią majątek wspólny małżonków

wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty uzyskane z

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 marca 2011

Majątek spółki cywilnej stanowi majątek odrębny małżonka

spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, 5) prawa niezbywalne

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lutego 2013

Uciążliwy zakład w sąsiedztwie

w zasadzie użytkuje tylko opisywana firma i jej klienci, a z trzeciej strony jest zbiorowisko samochodów, które często są tam naprawiane pozostawiane z załączonymi silnikami itp. Dotychczas teren ten figurował jako łąki. Była komisja ze starostwa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 września 2007
« Poprzednia 1 … 64  |  65  |  66  |  67  |  68 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.