Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa o dzieło z osobą niełnoletnią

własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Właściciel rzeczy może nią swobodnie dysponować, w tym dokonywać swobodnie darowizn na rzecz swoich bliskich

przed sadem?

Każda osoba może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem, co wynika z treści art. 140 k.c. (w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Zezwolenie dla cudzoziemca na zamieszkanie w Polsce

możliwość istnieje, poza przyjazdem na zaproszenie.

Zgodnie z art. 53a ust. 2 ustawy dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach, cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej, ze względu na więzi o

Słowa kluczowe: cudzoziemcy
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 stycznia 2010

Poszukiwanie majątku spadkowego

pobiera 227,54 zł, za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Komornik ustala, które rzeczy powinny być wciągnięte do spisu inwentarza, sprawdza także jakie zobowiązania miał zmarły spadkodawca (sprawdza jego rachunki bankowe, zaległości w płatnościach itp

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Osoba opiekująca się małoletnim i wspólnie z nim zamieszkująca ma prawo do lokalu socjalnego

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym od około 30 lat (bezumowny najem lokalu od 11lat). Z powodu dramatycznej sytuacji finansowej (zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna bez prawa do zasiłku) nie opłacałam czynszu, jestem samotną matką i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2012

Zwrot nakładów poczynionych z majątku dorobkowego na rzecz wspólną

przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Na tej podstawie współwłaściciel, który poczynił nakłady na rzecz wspólną

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2006

Odsetki za opóźnienie w zapłacie

ysokość odsetek ustawowych ustalona jest na 13 % w stosunku rocznym. Jeżeli zatem nie określono w umowie odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu lub innych opłat, należne będą odsetki ustawowe. Gdyby jednak strony w umowie zastrzegły odsetki

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2009

Zajęcie rachunku bankowego w przypadku jego otwarcia po tej czynności komornika

art. 895-912 k.p.c. zajęcie wierzytelności obejmuje tylko wierzytelność istniejącą i przysługującą dłużnikowi na podstawie określonego stosunku prawnego; egzekucję z wierzytelności powstałych później, na podstawie innego stosunku prawnego - chociażby

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 listopada 2009

Pełnomocnictwo można cofnąć w każdym czasie

także w razie śmierci mocodawcy lub pełnomocnika (chyba że w treści pełnomocnictwa inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa). Udzielone pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane (chyba

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lutego 2013

Spadek - podstawowe informacje

mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo są trwale niezdolni do pracy. We wniosku muszą zostać

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2006
« Poprzednia 1 … 63  |  64  |  65  |  66  |  67 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.