Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dowodem w sprawie o rozwód mogą być także inne przyrządy utrwalające albo przenoszące obrazy lub dźwięki

one pod moją opieką. Czy sąd może zobligować żonę do tego by nie sprzeciwiała się mojemu powrotowi do dzieci lub aby dzieci, czy choćby młodsze dziecko zamieszkały ze mną?

Z treści art. 217 § 1 k.p.c. wynika, że strona w postępowaniu sądowym może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2012

Obowiązek alimentacyjny dotyczy ojca dzieci bez względu na zawarcie małżeństwa

posiadanie to nastąpiło w dobrej wierze. Pojęcie dobrej wiary to stan psychiczny określonej osoby polegający na błędnym, lecz w danych okolicznościach usprawiedliwionym mniemaniu o istnieniu prawa lub stosunku prawnego (w mojej ocenie w opisany stanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 grudnia 2013

Remont nieruchomości wpisanej do ewidencji zabytków wymaga pozwolenia

2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.) wynika jednoznacznie, że aby organy architektoniczno-budowlane mogły wymagać od inwestora uzyskania pozwolenia na remont budynku, budynek ten musi zgodnie z powołanym przepisem być indywidualnie wpisany do rejestru

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2014

Podział majątku wspólnego małżonków

drodze dziedziczenia, zapisów lub darowizny, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej, prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej, podlegające odrębnym przepisom (chodzi tu o majątki w spółce cywilnej i spółkach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2006

Zatarcie skazania - zwolnienie pracownika samorządowego skazanego za przestępstwo

urzędniczym występuje z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o tej osobie. Jeżeli z informacji wynika, że pracownik ten jest skazany za przestępstwo umyślne, pracodawca niezwłocznie rozwiązuje z takim pracownikiem stosunek pracy za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 kwietnia 2007

Eksmisja z mieszkania spółdzielczego

Zajmuje lokal spółdzielczy, jestem w nim zameldowany i byłem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Na skutek zaległości, które powstały z powodu czasowego braku pracy i choroby. W czerwcu 2006 roku, decyzją członków spółdzielni zostałem wykluczony

Słowa kluczowe: eksmisja, mieszkanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2007

Majątek odrębny małżonka w czasie trwania małżeństwa

majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, prawa majątkowe wynikające ze

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007

W razie choroby nie uwzględnia się diet zagranicznych do zasiłku chorobowego

Chciałbym się dowiedzieć czy za wypadek w pracy otrzymuje sie 100% wynagrodzenia, jeżeli pracuję za granicą, a moja firma macierzysta jest tutaj w Polsce i jestem pracownikiem delegowanym? Ja otrzymałem wynagrodzenie wypłacone przez ZUZ tylko w

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 marca 2008

Podział majątku współnego małżonków może rodzić obowiązek spłaty po stronie jednego z małżonków

Kilka klat temu wyprowadziłem się od żony ze wspólnego mieszkania, po czym, kupiłem sobie małe mieszkanie na kredyt (obecnie już przeze mnie spłacony) - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W 2003 roku spisaliśmy notarialnie rozdzielność

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 lipca 2008

Przystapienie do umowy najmu lokalu komunalnego

lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009
« Poprzednia 1 … 62  |  63  |  64  |  65  |  66 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.