Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Obowiazek alimentacyjny względem małoletnich dzieci obciąża matkę i ojca

kosztów utrzymania lokalu, stwierdzając że łączy Państwa stosunek użyczenia lokalu, zgodnie z którym, zobowiązana jest ona do ponoszenia części kosztów. W razie dalszego braku reakcji ze strony Pańskiej konkubiny, może Pan złożyć powództwo o stwierdzenie

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Kredyt udzielony przez bank bez zgody współmałżonka - skutki w zakresie zaspakajania się wierzyciela

jako czynność zarządu majątkiem wspólnym w stosunku do wartości tego majątku, doniosłość czynności z punktu widzenia interesu rodziny i bezpieczeństwo obrotu. Nie da się zatem wprost odpowiedzieć na pytanie czy zaciągnięte zobowiązanie

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Wykupione mieszkanie spółdzielcze w czasie trwania małżeństwa co do zasady stanowi majątek współny małżonków

nie zawarli majątkowej umowy małżeńskiej wyłączającej lub modyfikującej ustawowy ustrój majątkowy oraz w stosunku do których wspólność nie została wyłączona orzeczeniem sądu (art. 52 k.r.o.) lub ustała z mocy prawa (art. 53 k.r.o.). Do wspólności

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Podwyżka czynszu najmu lokalu mieszkalnego

. Kalkulacja czynszu powinna obejmować informacje o poziomie przychodów z czynszów w stosunku do pokrycia wydatków związanych z lokalem z uwzględnieniem składnika godziwego zysku (zysk uznawany jest za godziwy gdy nie przekracza 10%). Ujmując problem ogólnie

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2010

Firma windykacyjna, która kupiła dług nie może domagać się spłaty kwoty wyższej niż wartość zadłużenia wynikająca z umowy

pisemnego zawiadomienia ze strony banku, żadna firma windykacyjna lub inny podmiot nie może żądać spłaty jakiegokolwiek długu. Z opisu stanu faktycznego wynika także, że firma windykacyjna domaga się spłaty dodatkowych kosztów związanych z tzw. obsługą i

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2010

Zasady pobierania i wysokość opłat w uczelni niepublicznej określa organ wskazany w jej statucie

swobodzie zawierania umów określonej przez kodeks cywilny. Skreślenie z listy studentów w drodze decyzji administracyjnej nie jest sprawą cywilną, choć ma istotne znaczenie w zakresie ustalenia istnienia stosunku materialno-prawnego pomiędzy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 stycznia 2011

Wiadomość SMS jako dowód w sprawie cywilnej

sprawie może być uznany za przyznanie określonych faktów). Z tego też względu jeżeli nie może się Pani poruszać musiałaby Pani ustanowić pełnomocnika procesowego (może to być np. rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 maja 2011

Policjant może użyć siły w razie niepodporządkowania się jego poleceniom

w stosunku do kompletnie nie agresywnej osoby i legitymować nie podając swoich danych, gdy o to proszę?

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji, policjanci wykonując czynności służbowe mają prawo do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 września 2011

Brak złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku powoduje przyjęcie spadku wprost

. odrzucenie spadku przez jednego ze spadkobierców został on powołany do spadku. Samo złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie powoduje, że ktoś zostaje uznany za spadkobiercę, lub nie zostaje za niego uznany. O tym czy ktoś jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2012

Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania byłego współmałżonka

w ciągu 5 lat od powstania zaległości. Co w przypadku, gdy rozwód nastąpił po upływie tych 5 lat?

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) podatnik odpowiada całym swoim majątkiem

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 61  |  62  |  63  |  64  |  65 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.