Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustalenie wysokości alimentów zobowiązanego pracującego poza granicami kraju

udowodnić, że jeszcze jeździ do pracy na 4-6 tygodni poza sezonem? Drugi problem polega na tym, iż mąż w czasie, gdy nie jeździ za granice pracuje na czarno w u swojego znajomego wykonując prace remontowe, za co pobiera wynagrodzenie. Jak mam postąpić, gdy

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Prawa autorskie do projektu i obowiązek zaplaty za nieodebrany projekt

zapłaty za wykonanie projektu oraz że mają prawa autorskie do tego projektu, mimo tego ze jest on zmieniony. Przez tą agencje straciłem dwa miesiące, nie potrafili się od razu określić co do ceny foldera. Nie podpisywałem z nimi żadnych umów na projekt ani

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Zachowek należy się po śmierci spadkodawcy

Nieruchomość była współwłasnością mojego taty i jego trzech sióstr. Siostry mojego ojca postanowiły mnie obdarować swoją częścią, ale ze względów podatkowych darowiznę tą otrzymał mój ojciec, który następnie podarował ją mnie. Obecnie, 3/4

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2008

Roszczenie o zachowek i dział spadku

zastępuje postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Jeden ze spadkobierców, który rozporządza rzeczami wchodzącymi w skład masy spadkowej, przed dokonaniem działu spadku, w myśl art. 1036 k.c. może on tego dokonać za zgodą pozostałych

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2009

Doliczenie wartości darowanego mieszkania do masy spadkowej, dla potrzeb wyliczenia należnego zachowku

. W zamian za to, ja opiekowałem się nim aż do jego śmierci. Po jego śmierci okazało się, że wuj miał trójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa, o których nie wiedziałem. Dzieci te nie utrzymywały żadnego kontaktu ze swoim ojcem. Dzieci te żądają teraz

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010

Firma windylacyjna a przedawniona należność banku

do mnie do pracy?

W opisanym stanie faktycznym przede wszystkim należy stwierdzić, że wierzycielem był bank, a spłaty ewentualnych odsetek domaga się firma windykacyjna, która prawdopodobnie wierzytelność nabyła na podstawie cesji. Piszemy

Typ: Porada
Kategoria: wnidykacja
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Urlop wypoczynkowy w Wielkiej Brytanii

Pracuję nieprzerwanie od ponad roku w cyklu nocnym przez 4 dni obowiązkowo w tygodniu po 13 godzin dziennie. Mój wymiar urlopu wypoczynkowego to 16 dni w roku (pracodawca argumentuje to czterodniowym tygodniem pracy). Czy jego decyzja jest zgodna

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 kwietnia 2007

Sprzedaż długu przez bank

oczywiście bezskuteczności przelewu wierzytelności. Zupełnie inną sprawą jest to czy wierzyciel (bank albo nabywca wierzytelności) może skutecznie żądać spłaty długu. Zgodnie z art. 731 kc roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 września 2006

Reklamacja towaru sprzedanego na Allegro

względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszająca jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz ma właściwości, o których istnieniu zapewniał

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2007

Ukrywanie dokumentów przed osobą uprawnioną nosi znamiona przestępstwa

prawnego na gruncie art. 276 kk, należy wyjść od pojęcia dokumentu. Zgodnie z art. 115 § 14 Kk, dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi

Słowa kluczowe: dokument, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 60  |  61  |  62  |  63  |  64 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.