Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Roszczenia do zachowku można pozbawić w testamencie

spadkobrania ustawowego (chyba, że jest trwale niezdolny do pracy lub nieletni, wówczas roszczenie o zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego). W takim przypadku spadkobiercy temu przysługuje roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 marca 2010

Małżonek będący w separacji faktycznej dziedziczy po współmałżonku spadkodawcy

majątku nabywać będą do swojego majątku odrębnego. Ponadto do tego majątku odrębnego wejdą wszelkie przedmioty majątkowe, które były nabyte przez małżonków przed zawarciem małżeństwa. Natomiast w stosunku do majątku zgromadzonego przez małżonków w trakcie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 listopada 2011

Przedsiębiorstwo jako składnik majątku wspólnego małżonków

powstaniem wspólności ustawowej, 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 czerwca 2012

Urlop bezpłatny a okres zatrudnienia

bezpłatnym, mają ten okres zaliczony do stażu pracy, tak samo jakby w tym czasie byli zatrudnieni.

W czasie uropu bezpłatnego stosunek pracy nie ustaje, ale zgodnie z wolą stron zostaje czasowo zawieszony. Istotą urlopu bezpłatnego, udzielonego na

Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 lutego 2007

Rozwód mimo braku zgody jednego z małżonków

We wrześniu tego roku złożyłam pozew o rozwód. Mój mąż absolutnie się na to nie zgadza. Powodem rozwodu jest brak zainteresowania mojego męża rodziną i poświęcenie się pracy zawodowej. Mamy rozdzielność majątkową oraz nie posiadamy dzieci. Ślub

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 listopada 2007

W razie zmniejszenia alimentów, dalsi krewni mogą być zobowiązani do alimentacji

alimentacyjnego. W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia ze zmianą stanu faktycznego po stronie zobowiązanego do alimentacji, istniej zatem możliwość zmiany orzeczonego obowiązku. Nie wątpliwym jest, że wzrost kosztów utrzymania przy

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 października 2014

Podział majątku wspólnego małżonków w postaci wkładu mieszkaniowego

dobrowolnie wyprowadził się z mieszkania. W październiku 2005 r. wyłączona została notarialnie majątkowa wspólność ustawowa, a następnie sąd orzekł rozwód z winy męża . W międzyczasie mąż rozwiązał stosunek pracy z zakładem pracy, pozostając tylko przy

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Podział majątku wspólnego małżonków w wyniku orzeczenia rozwodu

dobrowolnie wyprowadził się z mieszkania. W październiku 2005 r. wyłączona została notarialnie majątkowa wspólność ustawowa, a następnie sąd orzekł rozwód z winy męża . W międzyczasie mąż rozwiązał stosunek pracy z zakładem pracy, pozostając tylko przy

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Dziedziczenie ustawowe gospodarstwa rolnego

są trwale niezdolni do pracy. (art. 1059 Kodeksu cywilnego). W przypadku, gdy pozostali spadkobiercy nie spełniają warunków do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, przysługuje im względem spadkobiercy, które takie warunki

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2006

Przedawnienie roszczenia regresowego ubezpieczyciela

. zawarł ze mną ślub a obecnie mamy dwoje dzieci, w tym jedno 1,6 miesięcy (niepełnosprawne). PZU znalazło nas w miejscu obecnego zamieszkania. Nie doszło do kontaktu, bo mąż bardzo długo pracuje, a ja często jeżdżę z chorym dzieckiem. Pod koniec 2006 roku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2007
« Poprzednia 1 … 59  |  60  |  61  |  62  |  63 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.