Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wzrost wartości nieruchomości jednego z małżonków jako dochód przy podziale majątku

z rzeczy. Natomiast w myśl art. 53 § 2 k.c. pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego. Artykuł 54 k.c. określa pożytki prawa, którymi są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Opłaty związane ze spadkiem i darowizną nieruchomości

zakresie darowizna i spadek podlega podatkowi. Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy w stosunku do spadkodawcy oraz darczyńcy jest Pani zaliczona do II grupy podatkowej, stąd w żaden sposób nie korzysta Pani ze zwolnienia z podatku na podstawie

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 grudnia 2006

Spółka cywilna ze wspólnikiem obywatelem EU

Czy można założyć spółkę cywilną w Polsce z obywatelem Francji, zamieszkałym we Francji? Siedziba firmy ma być w Polsce.

Art. 43 TWE (Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) mówi, że ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państwa Członkowskiego są zakazane…

Słowa kluczowe: spółka cywilna
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2007

Apelacja wniesiona przez jednego ze współoskarżonych

Co się dzieje w przypadku apelacji jednego ze skazanych - skazanych jest 3. Czy wyrok dla 2 pozostałych uprawomocnia się mimo apelacji trzeciego skazanego? Czy okres do zamazania w takim przypadku już biegnie? Czy przy rozpatrywaniu takiej apelacji

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 września 2008

Podatki w razie odpłatnego zbycia nieruchomości

cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 maja 2012

Stosunek pracy członka zarządu spółdzielni

czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy. Powyższy zapis art. 52 § 1 Prawa spółdzielczego wskazuje, że podstawą nawiązania stosunku pracy

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2009

Wysokość odszkodowania w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

instancji oddalił apelacje pozwanego zakładu pracy. Jednocześnie informuję, że nie pozostawałam bez pracy tylko cały okres 9 miesięcy pracowałam w tym zakładzie na innym stanowisku niż poprzednio, ze zmniejszonym wynagrodzeniem. Czytałam komentarz Nycza

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Prawo do zasiłku dla bezrobotnego

miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia; otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Obowiązek do zachowania tajemnicy zakładu pracy

nieuczciwej konkurencji. Pracownik, który świadczył pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego jest zobowiązany do wstrzymania się takimi działaniami, które mogą spowodować naruszenie zakazu ujawnienia tajemnicy - przez okres trzech

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 lutego 2014

Zatrudnienie członka zarządu na podstawie powołania

pracę na czas nie określony, z wyłączeniem przepisów regulujących tryb postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę oraz rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania o bezskuteczności wypowiedzeń i o przywracaniu do pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2006
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.